KİTAP FUARLARI

KİTAP FUARLARI

YAHYA AKSOY

Kitaplar, insanlara düşünce,fikir ve söz zenginliği kazandırır. İnsan okur.İnsanı,diğer canlılardan ayıran
en önemli özellik budur.Okudukça duygu ve düşünceleri gelişir, yücelir, farklılaşır,dünyaya bakış açısı
genişler. Bakış açısı genişler , yerelden ulusal ve evrensel boyutlara ulaşır…
“Yüksek göklere çıkmak için gerekli merdiven ve kanat hep kitapların sayfalarından yapılmıştır” sözü
geniş ve derin anlamlar içerir. Dünya ülkelerini en iyi tanıtan uluslararası kitap fuarlarıdır.
İnsanlık tarihinin belleği olan kitaplar,yeni insanlara ulaştıkca geçmiş bugüne ve geleceğe
taşınır.Kültürlerarası buluşma ve kaynaşma ile gelişen insanlık tarihi yeni boyutlara ulaşır.
Bu anlamda kitap fuarları ve eski kitapları satan sahaflar büyük önem kazanırlar.Heyecanla beklenen
Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Erzurum,Bursa, Konya başta olmak üzere diğer illerimizde belirli
aralıklarla ve sürelerle açılan “Kitap Fuarları” toplum ve devlet hayatına yeni pencereler açarlar. Çeşitli
fuarlar açılmaktadır.Kitap fuarlarının özel ve özgün bir değeri vardır.
Son yıllarda kitap fuarlarında sahafların da yer alması genç,yaşlı, meraklı ve araştırmacı, bilim adamı ve
öğrenci buluşmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Duygu ve düşünce kaynaşması kitap fuarlarının
en sıcak ortamını oluşturmakta.Toplumsal barışa katkı sağlamakta.
İlkokul, orta öğretim ve yüksek öğtetim öğrencileri ve öğretmenleri ile kitap severler kitap fuarlarını dört
gözle beklerler. İndirimli kitap almanın yanında yazar ve okur buluşması sıcak bir ortam yaratır. Yılda bir
kez değil, üç ayda bir kitap fuarları açılmalı ve okurundan çok yazarın olduğuğu ülkemizde , halkımız
kitaplarla buluşarak kaynaşnamlıdır.
Sahaflar olmasaydı, İbn-i Sina, Birunî,Yusuf Has hacip gibi ünlü bilginlerin eserleri ve Kaşgarlı
Mahmud’un Divanü Lügat-it- Türk” eseri bulunamazdı. İbn Batuta ve Evliya Çelebi gibi büyük gezginlerin
eserleri bulunamazdı. Ali Kuşcu ve Uluğ Bey gibi ünlü matematikçi ve astronomların eserleri gün
yüzüne çıkmazlar ve geleceğe taşınamazlardı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sahafların dünya kültürihine
hizmetleri büyük ve önemlidir. Araştırmacıların ilk başvaracağı yerler kütüphaneler ve sahaf arşivleridir.
Eski yazmaların saklandığı yerlerdir.
Çocuk kitapları büyük bir merak ve heyecanla incelenir.Yazar – kitap ve okuyucu buluşması bir tatlı anı
olarak hep canlı kalır.Konferanslarla toplusal aydınlığın, duyarlılığın , sevgi ve dostluğun gelişmesine
katkıda bulunulur. Okuyucuların kitap alma ve yazarına imzalatma heyecanı unutulmaz anlar olarak
belleklerde yer eder.
Eski kitap meraklıları da , tarihte iz bırakmış nadide olan eski eserlerin ilk basımlarını veya tıpkı
basımlarını dört gözle, heyecanla ve merakla ararlar. Tıpkı bir kitap kurdu gibi kitaplar arasında
günlerce dolaşırlar. Aradığı eski eseri bulan bir meraklının duyduğu mutluluğu ve heyecanı anlatmaya
sayfalar yersis kalır. Kitap mutluluktur. kitap aydınlıktır.kitap dünya ve insandır.
Her yeni kitap okuyan kişi yeni kişilerle tanışarak arkadaş olur.Bencillikte kurtulur. Toplumsal birey
haline gelir. İnsan toplumla bütünleştiği sürece mutlu ve başarılı olur.Yalnızlıktan kurtulur, ruhen, aklen
ve bedenen sağlığına kavuşur.
ATO salonlarında her yıl açılan ” Ankara Kitap Fuarı’na” ve diğer illerde açılan kitap fuarlarına ilgi büyük
olmaktadır. Kitaba ilgi mutluluk ve heyecan vericidir.Düşünceye ve yazara teşviktir.
Kitap fuarlarına kucak açan kent merkezleri, özel bir değer ve imaj kazanırlar.

YAHYA AKSOY