HAYAT BİR YOLDUR !

HAYAT BİR YOLDUR !

YAHYA AKSOY

“”Alnımı yol yol görürsün, yolları sen çizmedin mi?/”düz ol elif gibi” dersin, cim’leri sen yazmadın
mı?/Saf olmamı istiyorsun,kadrini bildin mi safın?/Saf inciyi midyelerin karnına, kum gibi dizmedin
mi?diyor Şair şevki Akar.
Şairin dediği gibi ,yolların hikâyesi insanların hikâyesidir.Yılları ve yolları insanların yüzlerinden
okuyabiliriz. Hayat bir yoldur. Yol bir hayattır.Bu yolda rolünü iyi oynayacaksın,nöbetini dikkatli
tutacaksın,tetbiri elden bırakmayacaksın,ayakta kalacaksın,görevlerini başarıyla yapacaksın…

“Şu geniş dünyaya sığmayan gönül
Şimdi bir odaya kapandı kaldı
Bir dakka bir yerde duramaz iken
Oturduğu yerden kalkamaz oldu…”
Aşık Veysel

Büyüklerini say, küçükleri,yurdunu, bayrağını sev,kin ve nefretten uzak dur,yalan söyleme,vb
öğütlerle “YAŞ 75 YOLUN YARISI” kitabının yazarı gazeteci rahmetli Ertuğrul Akbay,dan yıllarca önce,
ünlü şair Cahit Sıtkı, “ Yaş 35 yolun yarısı eder, dante gibi ortasındayız ömrün” demiştir.

Otuz Beş Yaş
“Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. 
Dante gibi ortasındayız ömrün. 
Delikanlı çağımızdaki cevher, 
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 
Gözünün yaşına bakmadan gider. “

“Ağaç köküyle var, yaprakla değil,/ Sevmekle büyürsün tapmakla değil,/ Benim sevgilerle açılmış
kolu,/ Sevgiyle kapanır,/ Toprakla değil ” diye seslenen , ünlü şair Fikret Sezgin kollarını sevgiyle
hayata açmakta. Hayat bir yoldur.Yollar hayattır. “İki kapılı bir han”” olan dünyada yollar ve insanlar iç
içedir.
Ünlü şair Tevfik fikret oğlu Halûk’a sesleniyor:

“İşte bir yol ki hep çakıl ve diken;
Geçeceksin yarın bu yoldan sen…
Geçeceksin, ayakların yorgun,
Ellerin şerha şerha, bağrın hûn,
Fakat alnın açık, yüzün handan,
Gözlerin ufka feyz ü nur akıtan
Bir tecellîye müncezib, meshûr…”.

Şiirler hayat yolunu çok anlamlı bir şekilde anlatmakta. Yaşamı ve yolları özetlemekte.Romanlar,
öyküler, türküler ve şarkılar hayatın sayfaları olarak tarihe geçmekte. Zamanı, mekânı ve insanı
harmanlamaktalar. Ezgilerde, nağmelerde,bestelerde,tellerde ve dillerde hep yaşam öyküleri var…
Hayat yoları dikenli.Güçlükler ve engellerle dolu.Bütün insanlar bu yollardan geçti,geçmekte ve
geçmeye devam edecekler.İnsanlığın mutlu, başarılı, umutlu ve verimli olması için bütün engeller
kaldırılmalıdır.Kişilere, topluma, yöneticilere ve herkese ayrı ayrı görevler düşmekte.
Yolların hikâyelerini anlatan rahmetli Tayfun Talipoğlu gibi söz eri programcılar ,aramızdan ayrılsalar

da yol hikâyeleri ve yollar devam etmekte.Kral Yolu, İpek Yolu gibi tarihi yolların hikâyeleri kitaplara
sığmıyor.
Uzun yıllar baştan sona araştırmalarda bulunduğum ,tarihini, kültürünü,ticaretini, diplomasisini,
felsefesini, inançlarını bir kitapta harmanladığım” Tarihi İpek Yolu” için söylenmiş bir Özdek özdeyişi
bulunmakta:” Cihanda iki ulu yol vardır; gök yüzündeSaman Yolu, Yer yüzünde İpek Yolu.Bu iki yol
araştırmakla bitmez ve buna ömürler yetmez.”
Hava, deniz , kara yolları çoğaldı. Ulaşım teknolojisi gelişti.Dünya küçüldü ve insanlar bir büyük köyün
mahalle komşuları gibi oldular.Ancak korunamayan insan ve insan dengesi nedeniyle dünya
şimdilerde bir büyük Açıkhava hapishanesine döndü. Bindiği dalı kesen insanlar tepe takla
olmaktalar.İnsan insanla yan yana gelemez oldu.İnsandan uzaklaş sağlıklı kal ortamı zorunlu hale
geldi. İnsana ve insan sağlığına öncelik tanımayan,önem vermeyen , yalnız ekonomik çıkarlara hizmet
eden dünya ülkeleri sınıfta kaldı.Dersini çalışmakta. Bilim ve akıl yol göstermekte ve bilim adamları
yeni sorunlara yeni ilaçlar ,aşılar aramakta…Hep birlikte kaderde, kıvançta,tasada,kaygıda ve sevinçte
ortak olan insanlık yeni ufuklara, yeni umutlara yönelmekte,yeni yollar aramakta.

“Dünya güzellendi tadı kalmadı
İnsanın edebi udu kalmadı
Günahın sevabın adı kalmadı
Hakikata giden iz belli değil
Aylarca yol çeken develer atlar
Onları kurtardı bu ferasetler
İnsanlar yol için taktı kanatlar
Yokuş belli değil düz belli değil
Hasta gönlün tedavisi zoraldı
Gizli sır kalmadı aşikar oldu
İrenkler çoğaldı boya bozuldu
Kumaş belli değil bez belli değil
Veysel nene gerek dünyanın hali
Kimi hasır dokur kimisi halı
Tam çalgıya karıştırdık kavalı
Davul belli değil saz belli değil”
Aşık Veysel

Yeni hayat yolunda ülkemiz ve dünya insanlığına önerim şudur: Yeni alışkanlıklarla ve yeni umutlarla
yaşayın,geçmişten ders alın ve hemen unutmayın.Yaşamak,uzun sabırla ve solukla olabilir…

YAHYA AKSOY