IMG_7252.JPGmehmet balık

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ SELAMLIYORUZ

MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ SELAMLIYORUZ
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde kadın-erkek
eşitsizliklerine karşı mücadele verenlerin günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, aynı zamanda kadın ve
erkeklerin yaşamın her alanında eşit fırsatlara, eşit hak ve yükümlülükler için var olmanın ve
özgürleşmesinin tarihidir.
Bu uğurda kadın mücadelesi, 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma
işçisi daha iyi koşullarda çalışma isteğini, greve dönüştürerek mücadele sürecini başlattı. Bu direniş
esnasında çıkan yangında fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi katledildi. Bu kadınların cesur davranışları ve
ilerici talepleri kadın mücadelesini ileriye taşımıştır.
Bir ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitliği toplumsal yaşamın temelidir. Bu da kadın ve erkeklerin
yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasıyla mümkündür. Bu bilinçle hareket eden Türkiye’nin
kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, kadın mücadelesi ve kadın haklarına en güçlü desteği vermiştir.
Kadınlarımızın yüzyıllardır özlemeni çektiği haklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında (1926-
1934) gerçekleştirilen Atatürk devrimleriyle sağlanmıştır. Atatürk; çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için
kadınların güçlendirilmesi gerektiğinin farkındadır. Bu amaçla kadınlara seçme ve seçilme hakkı
verilmesinin yasal düzenlemelerini çok kısa sürede hayata geçirmiştir. Kadınlara verilen haklar, Türkiye
Cumhuriyeti’nin toplumsal alanda yaptığı en büyük devrimdir. Atatürk; kadınların siyasi, sosyal, kültürel
alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olmasını
istemiştir. Bu konudaki yasal düzenlemeler birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir.
Kadınların, kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını beraberinde
getirmiş, buna bağlı olarak da tüm yurttaşların demokrasiye inancı güçlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara dönemin koşullarına göre
çağdaş ve ileri boyutta önemli haklar sağlamıştır. Bugün ise AKP iktidarı, kadını yok sayan bir anlayışı
dayatmakta ve kadını çağ dışı konuma sürüklemenin peşindedir. AKP iktidarının, kadın üzerindeki her türlü
sömürü, baskı ve gerici politikaları hızlı şekilde devam etmektedir.
Ülkemizde kadınlara yönelik cinsel saldırılar bu ülkeyi yönetenlerin utanç tablosudur. images (5)Ülkemizde
kadın cinayetleri, kadın tacizleri ve tecavüzleri Cumhuriyet tarihinin en üst düzeyine çıkmış ve kaygı verici
boyutlara ulaşmıştır. AKP iktidarının politikaları, kadına yönelik cinsel istismar ve cinsel saldırıların
artmasına yol açarken, kadına yönelik taciz, tecavüz ve katliamların büyümesine neden olmuştur.
Kadınlar; çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçasıdır.
Ekonomik bozukluklar, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önemli nedenlerinden biri olmakla
birlikte temelinde gerici eğitim sistemi yatmaktadır. Toplumun; çağdaş ve bilimsel eğitimle geliştirilmesi,

Şehit Adem Yavuz Sokak 14/14 Kızılay-ANKARA Tel:(0312) 431 70 12 Belgegeçer:(0312) 4336568

www.birlesikkamuis.org.tr e-posta: iletisim@birlesikkamuis.org.tr
Emek Hareketinde Güçlü Bir Mevzi

kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, onların toplumdaki yerlerinin iyileşmesine ve kadınlara yönelik
şiddetin azalmasına katkı sağlayacaktır.
Emek sömürüsünün sona ermesi ve kadın emeğinin görünür olması için mücadele devam edecektir.
Türkiye’deki kadınların, erkek egemen anlayışa karşı mücadelesi sürecektir.
Kadın cinayetlerini durdurmak, tacize ve tecavüze haksız tahrik indirimine karşı her alanda mücadele
yürütmeye devam edeceğiz.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; dayanışmayı, mücadeleyi ve umudu büyüten tüm
kadınlarımızın “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü”nü
kutluyoruz.

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *