Birleşik Kamu-İş Logo

”TARİHSEL KAZANIMLAR TEHDİT ALTINDA”

TARİHSEL KAZANIMLAR TEHDİT ALTINDA TÜM EMEKÇİLER BİRLEŞMELİDİR!
Ülkemizde ekonomik kriz gittikçe derinleşmekte emek hareketinin kazanımları AKP iktidarı
tarafından yok edilmek istenmektedir.
Ülkemizde işçilerin, emekçilerin yaşam şartlarının zorlaştığı dönemde AKP iktidarı, işçilere
ve kamu emekçilerine darbe üstüne darbe vurmanın fırsatını kollamaktadır.
Ekonomik krizle birlikte işten çıkarmaların yoğunlaşması, kıdem tazminatının fona devri,
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) zorunlu hale getirilip kıdem tazminatı fonuna entegre
edilmesi, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) gibi somut sorunlar ortadadır.
AKP iktidarının bu sorunlara ek olarak “emeklilik sistemini” ortadan kaldırma girişimi ve
kamu çalışanlarının “iş güvencesinin” hedef haline getirilmesi de gözler önündedir.
Tehlikenin büyüğünü, kölelik koşullarının en büyüğünü Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak ilan etmiştir. Albayrak’ın emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağını açıklaması
ülkemizde işçilere, emekçilere, çalışanlara kölelik düzeninin reva görüleceğinin işaretidir.
Ülkemizde AKP iktidarı döneminde siyasal, ekonomik, kültürel reform adı altında birçok
değişikliğe yeterli tepki verilmemesi nedeniyle bugün geldiğimiz nokta da yaşamın güvencesi olan
ömür boyu emekliliğin ortadan kaldırılmasının istenmesi olmuştur.
Ekonomik darboğazın yaşandığı, enflasyon ve işsizlik rakamlarının tavan yaptığı dönemde
AKP iktidarı tarafından kıdem tazminatı, BES, emeklilik sistemi, iş güvencesi gibi hassas
meselelere el uzatılması emekçilerin ve emek örgütlerinin eylem birlikteliği yapamamasından
kaynaklanmaktadır.
KDV ve ÖTV oranlarının arttığı, benzin, motorin, doğal gaz, elektrik, su, ekmek, gıda
fiyatları gibi halkın temel tüketim ürünlerine zam yaptığı bilinmektedir. Sermaye ve yandaş iş
adamlarına sık sık çıkarılan vergi affı ve bu kurumlara verilen teşviklerde ortadadır. Ekonomiye
ilişkin hazırlanan programların ve alınan tedbirlerin de işçinin ve emekçilerin cebinden alarak
sermayeyi zenginleştirdiği, yurttaşları yoksullaştırdığı da bilinen bir gerçektir.
AKP iktidarı son yıllarda milyonlarca emekçinin çalışma yaşamını kölelik sistemine
dönüştürmekte, iş güvencesini ortadan kaldırmak istemekte, kıdem tazminatı ve emeklilik sistemi
hakkını gasp etmeye çalışmaktadır.
AKP iktidarının hayata geçirmek istediği düzenlemeler toplumun ve yurttaşların yaşamında
büyük sarsıntılara neden olacaktır.
Tüm emekçilerin tarihsel süreçte kazandığı haklarının zedelenmesi dahi kabul edilemez.
Siyasal iktidarın tüm bu politikaları Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaları tarafından
reddedilmektedir.
İşçi örgütleri ve kamu emekçileri için koşulların iyi gitmediği ortadadır. Ekonomik ve
siyasal mücadelenin bütünlüğü de dikkate alınarak siyasal iktidara gerekli tepkinin verilmesi
gerekmektedir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak sorunlara somut çözümler bulunabilmesi için
emek mücadelesinin alanlarda birleşmeye ve eylem birlikteliği yapmaya ihtiyacı bulunmaktadır.
BİRLEŞİK KAMU-İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *