GENEL BAŞKAN MEHMET BALIK

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI KAMUYA DEVREDİLSİN!

”Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, rant düzeninin ve ülkenin sömürüsünün akıl almaz yöntemlerle nasıl
yapıldığını gözler önüne sermektedir. Siyasal iktidar, gördüğü her kamu binasını ve işletmesini yandaşa
dağıtılacak rant ve gelir kapısı olarak görmektedir. Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesinin adrese teslim
verilmesi rantın büyüklüğünü göstermektedir.”Bu sözlerin sahibi
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı,Mehmet BALIK…

Balık,”Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası'ndaki bazı alanların ve üzerindeki yapıların, TCDD tarafından;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hukuksuz şekilde devre dışı bırakılarak, İBB eski çalışanı ve Okçular Vakfı
Genel Müdürlüğü yapmış Hüseyin Avni Önder’in Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi’ne verilmesi kabul
edilemez.olduğunu” belirterek şöyle konuştu:
-Türkiye Cumhuriyeti’nin; sanayisi, ticareti, ulaşımı, limanları, demir yolları, petrolleri, kentleri, turizmi,
tersaneleri ve bankaları; yani nesi var nesi yoksa hepsi, AKP iktidarı tarafından yağmaya ve talana açılmıştır.
Ülkenin sömürüsü uğruna, endüstriyel tarım, turizm, maden ve inşaat sektörlerinin neresi sömürülecekse
orada AKP iktidarı ve yandaşları bulunmaktadır.
AKP iktidarının, rant düzenini ve yandaşları beslemek amacıyla Haydarpaşa ve çevresini ranta açmak
için yapmadığı usulsüzlük kalmadı. Kamu ihalelerini hep belli çevreler almaktadır. AKP iktidarı kamuya ait ne
varsa tasfiye etme planlarıyla hareket etmektedir.
AKP iktidarı; bürokratik mekanizmalara, ihale veriliş sistemine uymayarak İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ni hukuksuz bir şekilde devre dışı bırakmıştır.
İhalenin veriliş tarzından kar boyutlarını, hukuku çiğnemelerinden gözlerinin nasıl bir hırsa bürüdüğünü
anlıyoruz.
Bugün tarihi garlar için yaptıklarını yarın başka kamusal alanlarda da deneyecekler. 
Haydarpaşa ve Sirkeci garları İstanbul’un en önemli sembollerindendir ve kamu yararı gözetilerek
işletilmesi gerekmektedir. Bu garların işletilmesinin sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin
görevi ve sorumluluğunda olması gerekmektedir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahası'nın ihalelerinin iptal
edilerek asli ve kamusal amaçları doğrultusunda kullanılmak koşuluyla İBB'ye devredilmesini istiyoruz.

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *