IMG_7252.JPGmehmet balık

BALIK:AÇLIK-YOKSULLUK İNTİHARLARI İKTİDARIN SORUMLULUĞUNDADIR!

AÇLIK-YOKSULLUK İNTİHARLARI İKTİDARIN SORUMLULUĞUNDADIR!
AKP iktidarının; ekonomi politikaları işsizliği büyütmekte açlığı ve yoksulluğu beslemektedir.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren vatandaşlar ne yazık ki hayatlarına son vermektedir. Son
günlerde yaşanan toplu ölümlerde, intiharların ekonomik nedenlerinin ön plana çıktığı bilinmektedir. İstanbul
Fatih'te 4 kardeşin yaşamlarına son vermelerinin ardından bir facianın da Antalya Konyaaltı’nda meydana
gelmesi ile Gaziantep’te Saadet H. öğretmenin intihar etmesi ülkemizin içine düştüğü ekonomik yıkıntının
korkunçluğunu göstermektedir.
İntihar olaylarının elbette tek bir nedeni yoktur ancak ülkemizde siyasal, ekonomik, kültürel ve
sosyolojik yapısındaki dönüşümün büyük etkisi vardır. Dört kardeşin dördünde de aynı ruhsal sorunlar,
depresyon vb. vardı demek zor; ama dördünü de aynı ölçüde yakan yoksulluğu; maddi sıkıntıları, ödenemeyen
kirası, kesilen elektriği ve birikip altından kalkılamaz hale gelen borçları görmek zor değildir.
İntihar söz konusu olduğunda kestirmeden bir nedene bağlamak doğru olmasa da ekonomik sıkıntıların
ailelerin ve bireylerin yaşamında derin travmalar oluşturduğu kesindir.
İntiharların yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklandığının
farkındayız.
Küçülen ekonomi, tarihi zirvelerine yükselmiş olan işsiz sayısı, yüksek seyreden enflasyon, bankacılık
sisteminde yaşanan ödenemeyen krediler sorunu, iflaslar, konkordatolar vs sorunların büyük bölümü toplumun
temel sorunları olmaya başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2002 – 2018 dönemini kapsayan 17 yılda 50 bin 378
kişi hayatına son verdi. Söz konusu dönemde, Türkiye'de her sene ortalama 2 bin 963, her ay 246, her gün 8
kişi intihar etti.
Son 17 yılda intihar edenlerin 5 bin 318'i aile içi sorunlar, 4 bin 481'i geçiş sıkıntısı, 10 bin 887'i
hastalık, bin 4'ü ticari başarısızlık, 2 bin 412'si aşk ve istediği ile evlenememe, 3 bin 896'sı diğer nedenlerle
hayatına son verdi. 21 bin 256 kişinin ise neden intihar ettiği bilinmemektedir.
Özellikle milyonlarca insan yaşam gereksinimlerini karşılamakta zorlanmaktadır. Yurttaşlarımız artık
mutfağındaki temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma getirilmiştir. Hayat pahalılığı yurttaşlarımızı
açlık ve yoksullukla boğuşmasına neden olmaktadır. Tüm çalışanların maaşları sürekli enflasyon karşısında
erimekte ve erime her geçen gün daha da artmaya devam etmektedir.
Bugün açık bir şekilde görülmektedir ki ülkemiz işsiz, mutsuz, kaygılı ve gelecekten umutsuz insanlar
ülkesi haline getirilmiştir.
Konfederasyonumuzun düzenli olarak yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de açlık sınırının ekim ayında
2.600 TL’yi yoksulluk sınırının da 9.600 TL’yi aştığını ve bu durumun da yurttaşları çaresizliğe sürükleyen
ekonomik koşulları göstermesi açısında önemli olduğunu düşünüyoruz.
Enflasyon altında inim inim inleyen yurttaşların tek beklentisi insanca yaşam şartlarıdır. Toplumun tüm
kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi enflasyonun
düşürülmesidir.
Hükümetin; işini kaybeden ve iş arayan insanlarımızdan, sefalet ücretine mahkûm edilen; asgari ücretli,
emekli, dul ve yetimlerimizden yükselen feryadı duymaya, kaygı verici boyutlara ulaşan bu sorunu çözmek için
acilen ciddi adımlar atmasını bekliyoruz.

Şehit Adem Yavuz Sokak 14/14 Kızılay-ANKARA Tel:(0312) 431 70 12 Belgegeçer:(0312) 4336568

www.birlesikkamuis.org.tr e-posta: iletisim@birlesikkamuis.org.tr
Emek Hareketinde Güçlü Bir Mevzi

AKP iktidarının ekonomi politikalarının çıkmazları yurttaşları intihara sürüklemektedir. Emekçilerin
yaşamlarını sonlandırması çözüm değildir. Emekçilerin; iktidarın sömürü ve rant düzenine karşı sendikal ve
örgütlü mücadeleyi büyüterek yaşam şartlarını düzelteceğini ilan ediyoruz.
Emekçiler; grev, toplu sözleşme ve sendikal örgütlenme ve kendilerini korumak için mücadele
yöntemlerini dikkate almalıdır.
Yoksullaşmakta olan emekçilerin ekonomik ve istihdam soruna çözüm yaratılmalıdır. Yurttaşlar hayat
pahalılığı ile mücadele etmekte zorlanmakta ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilmelidir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; intiharların, açlık-yoksulluk intiharları olduğuna dikkat
çekiyoruz, emekçilerin yaşam hakkını elinden alan bir rant düzenine karşı tüm yurttaşları sendikal mücadeleyi
büyütmeye çağırıyoruz.

Mehmet Balık

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu

Genel Başkanı

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *