indir.jpg YAHYA AKSOY

OZANLARIN GÖNLÜNDE ATATÜRK

OZANLARIN GÖNLÜNDE ATATÜRK

YAHYA AKSOY

“…Cumhuriyet denen hür iradeyle/Milletçe seçip-seçiliriz
reyle/Devrimleri yolu oldu ulusun/Atatürk kabrinde rahat
uyusun/Menzile varıldı varılır oğul…” Aşık Beyanî
“…Ne zaman milletimin bireylerinden birkaçının yüzüne baksam,
verim kaynağı oluyor…” Mustafa kemal Atatürk-1923
“Büyüktün,yüceydin,uluydun Atam/Allahın değerli kuluydun
Atam/Vatan,millet, bayrak sevgisiyle doluydun Atam/ Kalemimle
ben seni nasıl anlatam?” Güzide Taranoğlu
“Atatürk’e Ağıt /… Atatürk’ün eserleri/ Söylenecek bundan geri/
Bütün dünyanın her yeri/ Ah çekti vatan ağladı/ Fabrikalar icat etti/
Atalığın ispat etti/ Varlığın Türk’e terk etti / İşitti her yan ağladı/ /…
Uzatma Veysel bu sözü/ Dayanmaz herkesin özü/ Koruyalım
yurdumuzu/ Dost değil düşman ağladı.” Aşık Veysel ŞATIROĞLU
Kenan Şahbudak’ın “Atatürk’ü Arıyorum” şiiri:
Hakikate çeyrek kala/Atatürk’ü arıyorum/Kimler geldi geçti
halâ/Atatürk’ü arıyorum,
Mısralarda hecelerde/Gündüzlerde gecelerde/Liderlerde
öncülerde/Atatürk’ü arıyorum,
Yazanında çizeninde/Şairinde ozanında/Memleketin
düzeninde/Atatürk’ü arıyorum,
Türkiye’nin ortasında/Doğusunda batısında/Dünyanın her
kıtasında/Atatürk’ü arıyorum,
Soğuklarda sıcaklarda/Köy kasaba bucaklarda/Örgütlerde
ocaklarda/Atatürk’ü arıyorum,
Der Şahbudak Ata ancak/Okununca anlanacak/Ondan çok ders
alınacak/Atatürk’ü arıyorum.
“Tarihler boyunca bir milletiz biz
Bilimde dünyaya vermiştik biz hız
Büyük bir atanın çocuklarıyız

Bugün bize hoş geldiniz erenler
Hisse alın Çırakman’ın sözünden
Zerre kaçmaz ariflerin gözünden
Kemal Atatürk’ün aydın izinden
Bugün bize hoş geldiniz erenler.” Âşık Hüseyin Çırakman
“Seni söylemeyen diller tutulsun/Dilimizde sensin Mustafa
Kemal/Sevgi dostluk birbirine katılsın/Halimiz de sensing Mustafa
Kemal/…İsmail Nar’ım böyle özümüz/Gerçekleri görür daim
gözümüz/Senin için inler bizim sazımız/Telimizde sensin Mustafa
Kemal.”İsmail Nar
“Çok devletler senden örnek alıyor/ Örnek almayanlar geri
kalıyor/Aydınlar bu işi iyi biliyor/Kutluyoruz size uyanı Atam/Adın
şanın söyleniyor cihanda/Hiç Kabul etmedin himaye
manda…/Meclis sana verdi ATATÜK adı/Cumhuriyet verir yaşama
tadı/Ne bir vezir kaldı,ne de bir kadı/Hakimlerdir yargı organı Atam./
…Merdanoğlu âşığındır senin de/Saygı ile selam durur önünde…/

Merdanoğlu Musa diyorlar bana/İnşallah bir gün huzur gelir vatana/
Şadolsun ruhun duamız sana/ Sevenlerin seni anıyor atam.” Musa
Merdanoğlu
Hepimizin duygu ve düşüncelerine sazlarıyla ve sözleriyle
gönüllerinden gelen sesleriyle tercüman olan ozanlarımız
kaleminden, büyük önder ATÜTÜRK’ü anlayarak ve anlatarak
rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.Ruhu şad olsun.
YAHYA AKSOY

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *