İNSANÎ GÜNLER

İNSANÎ GÜNLER

YAHYA AKSOY

Aslında her gün insan içindir.Ancak, insana yönelik tehlikelere ve sorunlara dikkatleri
çekerek, bireysel ve toplumsal duyarlılık-farkındalık yaratmak için ülkeler arasında belirli
ortak günler kabul edilmiştir.

-1 Aralık :Dünya AİDS Günü,
-3 Aralık: Dünya Özürlüler Günü,
-4 Aralık: Dünya İnsan Hakları Günü,
-5 Aralık :Dünya Gönüllüler günü,
-!0 Aralık:İnsan Hakları Günü,

İnsan ve doğa birbirini bütünleyen unsurlar olarak, insanlığın gündeminde tarih boyunca
önemini, önceliğini ve yerini koruyarak gündemin ön sırasında yerini sürekli olarak
alacaktır.
Gelişen bilgi ve teknolojiler ışığında insanı korumak ve geliştirmek büyük bir eğitim
sorunudur. Sürekli eğitim, hayat boyu eğitim ve bilgi ülkelerin en büyük sorunudur. Bu
alanda her türlü yatırıma öncelik tanınmalıdır.

Devlet yönetenlere ,”Ey Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diye öğütler veren Şeyh
Edebali ve “Ne ararsan İnsanda ara…” diyen Hükâr Hacı Bektaş Veli, “Tozlar ve dumanlar
olmasaydı Ademoğulları bin yıl yaşardı” diyen bigin hekim İbn-i Sina ve daha pek çok
bilgin bize yol göstermektedir.

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler
tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında
organizasyonlar düzenlenmektedir.

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede
aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu,
engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve
televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik
konusu işlenir.

İnsan Hakları Günü her yıl, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu
tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlanmaktadır.
Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler
tarafından hazırlanan İnsan Hakları Beyannamesi, evrensel değerler ile tüm halklar ve
tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna
eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca
insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır.
İnsan için adanan günlerin konuları da dikkate değer. Bunlar üzerinde durup düşünmek,
akıl ve gönül vermek, insani, vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.
Bu alanda kamu kurumlarına , özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, eğitim
kurumlalrına, öğretmen ve öğrencilere ve tüm halkımıza da görevler düşmektedir.

Sorumluluklarını bu gün ve her gün yerine getirmeyenler,yarınlardan sorumludur.

YAHYA AKSOY