İşsizlik diz boyu…

Türkiye genelinde 15 yaş ve üstündeki grupta işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artışla yüzde 13.3’e yükseldi. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0.9 puanlık azalış ile yüzde 45.6 oldu.

İnşaat sektöründe istihdam 253 bin kişi azaldı

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3’ü tarım, yüzde 20.4’ü sanayi, yüzde 5.6’sı inşaat, yüzde 56.6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 33.8 olarak kayda geçti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.8 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13.6, genç nüfusta işsizlik yüzde 24.5

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artışla, yüzde 13.6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık artışla yüzde 15.5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 50.2, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 58.1 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla, yüzde 24.5, istihdam oranı ise 0.7 puan azalarak yüzde 32.6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık azalışla yüzde 43.2’ye indi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.2’ye yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13.2, istihdam oranı yüzde 45.9

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.3 puan azalarak yüzde 13.2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan artarak yüzde 45.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 52.8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.
Kaynak:Diken.com.tr