”Basın ve Medya Sektörüne de Kira Desteği Sağlanmalı!”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Basın ve Medya Sektörüne de Kira Desteği Sağlanmalı!
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu: BBP Genel
Başkan Yardımcısı, Pandemi döneminde iş yoğunluğu artan basın ve medya sektörünün de esnaf
için sağlanan kira ve stopaj desteğinden faydalanması gerektiğini söyledi.
Yardımcıoğlu, “Pandemi döneminde sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle beraber basın sektöründe
çalışanların da iş yoğunluğu muazzam derecede artmıştır. Ne var ki gelirleri de bir o kadar azalmıştır.
Çünkü Pandemi önlemleri kapsamında birçok sektörün faaliyetleri durdurulmuş, birçok meslek grubu
iş yapamaz hale gelmiştir. Bu durum kent ekonomisini etkilediği kadar tek gelir kaynağı reklam ve ilan
olan medya ve basın sektörünü de ciddi derecede etkilemiştir” dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu; hükümetin, Pandemi döneminde zor günler
yaşayan esnaf için açıkladığı kira ve stopaj desteğini değerlendirdi. Pandemi döneminde iş yükü artan
ve gelirleri neredeyse yok denecek kadar azalan bazı sektörlerin bu destekten mahrum kaldığını
belirten Yardımcıoğlu, bu sektörlerin başında basın ve medyanın geldiğini ifade etti. Pandemi
sürecinde kamuoyuna en sağlıklı bilgiyi ulaştıran, kamuoyunun gören gözü, duyan kulağı olan basın
emekçilerinin de desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Yardımcıoğlu, Pandemi nedeniyle esnafın
işyerlerini kapatması ve ekonomik darboğaz nedeniyle tek gelir kaynağı reklam olan basın sektörünün
zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.
Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Ulaştığımız verilere göre, ülkemizde resmi ilan yayınlama hakkına haiz
gazete sayısı 2020 yılı itibarıyla 1.051 olup gazetelerde çalışan sayılarına baktığımızda bunun 4 bin
863'ünün erkek, 2 bin 341'inin ise kadın çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Teknolojinin
yaygınlaşmasıyla önemi her geçen gün artan internet haber siteleri ve çalışanları bu sayının
dışındadır. Esnaf için açıklanan destek paketinde, 5 milyar TL’yi bulan kira desteği ve kira stopajının
indirim sürelerinde süre uzatma gibi destekler yer almıştır. Ancak Pandemi döneminde iş yükü artan
ve gelirleri neredeyse yok denecek kadar azalan bazı sektörler bu destekten mahrum kalmıştır.”
Bu sektörlerin başında da basın ve medyanın geldiğini aktaran Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle
sürdürdü: “Pandemi süreci boyunca özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla beraber 
neredeyse tüm işyerleri kapatılmış dolayısıyla çalışanların iş yükü azalmış; ancak Pandemi döneminde
sağlık çalışanları ve emniyet güçleriyle beraber basın sektöründe çalışanların da iş yoğunluğu
muazzam derecede artmıştır. Ne var ki gelirleri de bir o kadar azalmıştır. Çünkü Pandemi önlemleri
kapsamında birçok sektörün faaliyetleri durdurulmuş, birçok meslek grubu iş yapamaz hale gelmiştir.
Bu durum kent ekonomisini etkilediği kadar tek gelir kaynağı reklam ve ilan olan medya ve basın
sektörünü de ciddi derecede etkilemiştir.”
Medya ve basın sektörünün de en az sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve gönüllü kuruluşlar kadar
önemli olduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şunları
söyledi: “Özellikle Covid 19'a karşı verdiğimiz mücadelede basının öneminin ve desteğinin ne kadar
büyük olduğunu gördük. Pandemi sürecinde bizlere en sağlıklı bilgiyi ulaştıran, kamuoyunun gören
gözü, duyan kulağı olan basın emekçilerinin de desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Pandemi ve genel anlamda ekonominin durumu dikkate alındığında bu sektörde faaliyet gösteren
insanların aldıkları reklamlar neredeyse sıfırlanmıştır. Bu insanlar da ülke ekonomisi için diğer
sektörler kadar önemlidirler ve üstelik anayasada özgürlükleri güvence altına alınmış bir sektörün
çalışanlarıdırlar. Büyük Birlik Partisi olarak, 5 milyar liralık destek paketinden özellikle de kira

desteğinden basın sektörünün de faydalanmasını istiyoruz. Büyük Birlik Partisi, Cumhur ittifakının bir
parçasıdır. Ve bunu dile getirmek, ittifakın büyük ortağı olan hükümetimizin dikkatini bu konuya
çekmek bizim görevimizdir.”