BEKAROĞLU :VARLIK FONU, TÜM ŞİRKETLERİYLE BİRLİKTE DENETLENSİN 

BEKAROĞLU VARLIK FONU, TÜM ŞİRKETLERİYLE BİRLİKTE DENETLENSİN 
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat
Oktay’ın cevaplaması istemi ile TBMM başkanlığına verdiği soru önergesinde
“Varlık fonunun tüm şirketleriyle birlikte denetlenmesini düşünüyormusunuz”
diye sordu.
Haber:Hayati Akbaş
ANKARA-Kuruluş Kanununda Sayıştay denetimi yerine merkezi denetim
elemanlarınca bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenmesi öngörülen
Türkiye Varlık Fonunun, tüm alt şirketleriyle birlikte Sayıştay denetimine tabi
tutulması istendi.  
Sayıştay denetimi dışında tutulan Türkiye Varlık Fonu’nun tüm alt şirketleriyle
birlikte denetlenmesini isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet
Bekaroğlu, “Kamuoyundaki ve Meclis’teki tartışmalarda yöneltilen sorulara yetkili
makamlarca verilen cevaplardan anlaşıldığı üzere; Varlık Fonuna aktarılan kamuya
ait şirketlerin önceki denetim usullerine tabi olduğu anlaşılmaktadır.” dedi. TBMM
Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın da bunu teyit ettiğini ifade eden Bekaroğlu, uygulamaya bakıldığında,
oluşturulan algının aksine Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin denetim probleminin
çözülemediğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM
Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde; Türkiye Varlık Fonu Şirketi, Şirket
tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu
bünyesinde kurulacak alt fonlar açısından farklı bir denetim statüsünün oluşmasına
sebebiyet verildiğini belirten Bekaroğlu, Varlık Fonunun yasaya göre her yıl ekim
ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen
raporlar üzerinden görüşülüp denetlenmesi gerektiğini ne var ki bunun da belirtilen
zaman diliminde gerçekleşmediğini ifade ederek Oktay’dan şu sorularına cevap
istedi: 
1. Türkiye Varlık Fonunun, kanun gereği Ekim ayı içerinde olması gereken,
2019 yılına ait mali tabloları ile faaliyetlerinin TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda görüşülmesi halen neden gerçekleşmemiştir? 
2. Türkiye Varlık Fonunun 2019 yılı Faaliyet Raporu halen neden kamuoyunun
bilgisine sunulmamıştır? 
3. Vatandaşlarımız, varlıklarının hemen tamamı kamu kaynaklarından oluşan,
Varlık Fonu’nun niçin Sayıştan denetiminden uzak tutulduğunu merak
etmektedir. Varlık Fonu ile ilgili kamuoyunda oluşan tereddütlerin tamamı
Fon ve bağlı şirketlerin denetiminin tartışmalı bir şekilde yapılmasıdır. Varlık
Fonu’nun Sayıştay denetiminin dışında tutulmasının nedeni nedir, bunda ne
gibi bir kamu yararı vardır? 
4. Türkiye Varlık Fonu Şirketi, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler,
Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar
açısından farklı bir denetim statüsünün oluşması konusunda ne
düşünüyorsunuz? Bunların ileride oluşması muhtemel büyüklüklerini göz
önünde bulundurarak yasal değişiklik yaparak Sayıştay denetimine tabi
tutulmalarını sağlayacak mısınız? 

5. Faaliyete resmen geçtiği tarihten bu yana Türkiye Varlık Fonu Şirketi
tarafından kaç adet şirket ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kaç adet alt
fon kurulmuştur? Bunların isimleri nedir? Faaliyet sonuçları nedir? Kar ve
zarar durumları nedir? 
 VARLIK FONUNUN DENETİMİNE İLİŞKİN KANUN MADDESİ 
6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Denetim” başlıklı 6. maddesi; 
“MADDE 6- (1) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık
Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar bağımsız denetime
tabidir. Şirket, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine
uyar.  
(2) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş
yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek
sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman
en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları
çerçevesinde denetlenir. Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl ağustos ayı
sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulur.  
(3) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve
Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları
ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek
denetlenir.”