Bekaroğlu:Halka acı reçete, Cumhurbaşkanına yeni saraylar!

BEKAROĞLU’NDAN CAN ALICI SORULAR
Halka acı reçete, Cumhurbaşkanına yeni saraylar!
Haber:Hayati Akbaş
ANKARA-Halka acı reçeteler sunan AKP Hükümeti, Cumhurbaşkanı'nın kullanımı
için yeni saraylar inşa etmekten geri durmuyor. 
İnşaatı halktan gizlenen ve yıllardır tamamlanmayan Marmaris Okluk
Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı yazlık Sarayı'nın akıbeti merak ediliyor.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Performans esaslı program bütçe
normuyla hazırlanan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi ve ekli tablolardan
2021 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden ne kadar kaynak ayrıldığı anlaşılamayan,
kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı olarak bilinen Marmaris Okluk koyunda
yaptırılan inşaat ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi ile
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şu sorularına cevap istedi:
1- Cumhurbaşkanının yazlık konutu olarak bilinen bu yerleşke ne kadar bir alanda
inşa edilmektedir?
2- Bu inşaat için ne kadar hektar alan kamulaştırılmıştır; bu kamulaştırma ‘acele
kamulaştırma’ yöntemi ile mi yapılmıştır?
3- Merkezi Yönetim Bütçesinden ve diğer kaynaklardan bu yerleşkenin yapımı için
14.12.2020 tarihi itibarıyla ne kadar harcama yapılmıştır?
4- Söz konusu inşaatın altyapı, çevre duvarı, peyzaj, dere ıslahları, güvenlik binaları,
sondaj çalışmaları, etüt ve projelendirme çalışmaları için ne kadar ödeme yapılmıştır?
Bu işlemler hangi şirket tarafından yerine getirilmiştir? Bu işlemler hangi ihale
yöntemiyle ihale olunmuştur?
5- Bu yerleşke için yapılan ana inşaat hangi ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir?
6- Söz konusu inşaat bölgesinin karadan ve denizden halkın görmesine
kapatılmasının nedeni nedir?
7- Bu tesis inşaatının halktan gizlenmesinin nedeni nedir?
8- Bu inşaatın uzun yıllardır bitmemesi neye bağlıdır? Bu nedenle bir kamu zararı
oluşmuş mudur?
9- Söz konusu yerleşke hangi amaçlar için kullanılacaktır?
10- Söz konusu inşaat kaç bina ve odayı ihtiva etmektedir?
11- Söz konusu tesislerde kaç personel istihdam edilmektedir/ edilecektir?
12- Halka acı reçete uygulamasının başlayacağı bu dönemde söz konusu inşaatın
durdurulması gündemde midir?