CHP’NİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN “MESLEK HASTALIĞI” ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP’NİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN “MESLEK HASTALIĞI” ÖNERGESİ
REDDEDİLDİ
CHP’nin Covid-19’un sağlık emekçileri için “meslek hastalığı” olarak kabul edilmesine
ilişkin araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. CHP grubu adına konuşan
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Binlerce sağlık emekçimiz fedakârlık yaparak hastalığa
yakalandılar ama daha dinlenmeden, daha vücutları toparlanmadan yeniden âdeta cepheye
sürüldüler ve mücadele ettiler. 278 sağlık emekçimizi yitirdik. Bu halkın sağlık çalışanlarına
karşı bir minnet duygusu var ve bu Parlamento bu minnet duygusunu somutlaştırmak
zorunda” dedi.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart’tan bu yana on binlerce sağlık çalışanı
virüse yakalanırken, 101’i hekim toplamda 278 sağlık çalışanı Covid-19 sebebiyle hayatını
kaybetti. Dünyada 130’un üzerinde ülkede Covid-19’un sağlık çalışanları için “meslek
hastalığı” olarak ilan edilmesine karşın Türkiye’de bu konuda bir yasa hazırlanmamış olması
tepkilere neden oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve binlerce sağlık emekçisinin çağrısının
ardından harekete geçen CHP, Covid-19’un “meslek hastalığı” olarak kabul edilmesi ve
sağlıkçıların bütün haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin verilmesine ilişkin Meclis
Araştırması önergesini TBMM gündemine taşıdı.
“HALKIN MİNNETİ SOMUTLAŞTIRILMALI”
CHP grubu adına konuşan Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Tekin Bingöl, “Bu bir savaş,
dünya topla, tüfekle değil; bilimle, akılla ve doğru yönlendirmeyle bu savaşı kazanmaya
çalışıyor. Ama dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu savaşın öncü güçleri sağlık
emekçileri. Sağlık emekçileri en kritik ortamda, büyük bir risk alarak çalışıyor. Binlerce
sağlık emekçimiz o savaşta öncü güçtü, fedakârlık yaparak hastalığa yakalandılar ama daha
dinlenmeden, daha vücutları toparlanmadan yeniden âdeta cepheye sürüldüler ve mücadele
ettiler. Bu halkın sağlık çalışanlarına karşı bir minnet duygusu var ve bu Parlamento bu
minnet duygusunu somutlaştırmak zorunda” dedi.
“SÜREÇ SULANDIRILIYOR”
TBMM’de Covid-19’un “meslek hastalığı” olarak kabul edilmesi için 10’un üzerinde teklifin
bekletildiğini anımsatan Bingöl, “Sağlık Komisyonu Başkanı mutabakatın olduğunu ve
olumlu bir görüş beyan etti. Cumhurbaşkanı da bu konuda düşüncesini açıkladı ama gelin
görün ki birkaç gün geçti, bir genelge yayınlandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Akıllara zarar
bir genelge. Genelgenin içeriğinde hastalıklı illiyet bağı aranıyor; vazife malulü sayılmak
isteniyor. Bu iktidarın bir tavrı var, bu tür olaylarda iki yaklaşım gösteriyor: Ya zamana yayıp
çürütüyor ya da ipe un serip sulandırıyor. Şimdi işte meslek hastalığıyla ilgili yapılmak
istenen de bu; sulandırılıyor” diye konuştu.
SAĞLIK EMEKÇİLERİ NASIL İSPAT EDECEK?
Sağlık Bakanlığı’nın genelgesindeki ayrımcı tutuma tepki gösteren Bingöl, “Şimdi illiyet bağı
aranıyor da ya, böyle bir anlayış olabilir mi? ‘Hasta olan sağlık emekçisi, hastalığını yani o
virüsü çalıştığı ortamda kaptığını ispat edecekmiş.’ Sağlık Bakanlığı böyle bir şeyi tespit
edecek bir yöntem mi buldu, bizim haberimiz yok. Nasıl böyle bir şey olabilir? O sağlık
emekçileri sadece ev ile hastane arasında mekik dokuyor. Sinemaya, tiyatroya mı gidiyorlar;
seyahate mi çıkıyorlar? Nedir bu anlayış? Nedir bu aymazlık? Burada yapılması gereken, eğip
bükmeden, sağa sola yönlendirmeden, bu, meslek hastalığıyla ilgili kanunun acilen yerine

getirilmesi gerekiyor ve hatta geriye dönük işletilerek. Kahraman ilan ettiğiniz, balkonlarda
alkışladığınız sağlık emekçileri bunu hak etmiyor. Sağlık emekçilerine yapabileceğimiz,
mütevazi bir anlamda, sadece ve sadece, bunu meslek hastalığı saymak. Bunun yok
sayılmasının ya da illiyet bağıyla açıklanmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Yapmamız
gereken bir tek şey var, bir tek şey: Süratle komisyonda görüşüp Genel Kurul’a indirip bunu
sonlandırmak” dedi.
İKTİDAR KAÇAK OYNUYOR
Bingöl, iktidarın sağlık emekçilerine yönelik tutumuna tepki göstererek “Bakın ‘Devlet
büyüktür’ diyoruz, ‘Devlet öder’ diyoruz ama eğer devlet bunun ilacını, aşısını, testini
ödeyemiyorsa o zaman bir şey var; bu iktidar bu ülkenin kasasını patlatmış ve ülkenin bütün
hazinesini yok etmiş, ödeyecek parası yok. Ülkeyi iflas ettirmiş, onun için böyle kaçak
oynuyor” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen önerge iktidar bloğunun oyları ile reddedildi.