ARHAVİLİLER TAŞ OCAKLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ.

ARHAVİLİLER TAŞ OCAKLARININ KAPATILMASINI İSTEDİ.
Arhavi’de Taş Ocaklarından en çok etkilenen Dikyamaç Köylüleri Taş ocakları
ve HES’lere karşı basın açıklaması yaptı.
Haber:Hayati Akbaş
ARHAVİ- Arhavi’de Taş Ocaklarından en çok etkilenen Dikyamaç Köylüleri Taş
ocakları ve HES’lere karşı basın açıklaması yaptı.
Dikyamaçlılar tarafından kurulan Dikyamaç Köyü Kalkındırma Eğitim Kültür
Sanat Müze geliştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Köy meydanında yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “DikyamaçKöyümüz ve cıvar iki köyün sınırları
içinde faaliyet gösteren mevcut Taş ocakları aynı zamanda önemli turizm bölgesi yolu
üzerinde bulunmaktadır. Bu taş ocakları üç merkezi köyün hemen altında evlere 60-
60 m yakınındadır. Adeta bu önemli yerleşim merkezlerinin altı oyulmaktadır.
Ocaklardan çıkan yüksek emisyon, toz bulutu çevreye, meyve ağaçlarına ve tarım
alanlarına büyük zarar vermektedir. Bölgenin önemli gelir kaynağı olan arıcılık ve
doğal bal üretimini de büyük ölçüde baltalamaktadır. Bu hali ile insan sağlığını da
tehdit etmektedir. Ayrıca bölgenin topoğrafik yapısı yani sarp arazi yapısı
yönetmeliklere uygun üretim yapılmasına asla izin vermemektedir. Nitekim
yönetmeliklere aykırı vahşi yöntemlerle üretim yapılmakta ve buna bütün
itirazlarımıza rağmen devem edilmektedir. Son olarak 5 Ocak 2021 tarihinde yapılan
uygunsuz patlatma nedeniyle 5-6 apartman büyüklüğünde taş kütlesi yamaçtan
kaymış ve karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olmuştur.
Karayoluna bitişik bu şekilde taş ocağı işletmesi yönetmeliklere de asla uygun
değildir. Nitekin yaşanan bu kaza bunun açıkça göstergesidir.
Bölgedeki faaliyet gösteren taş ocakları kapatılmalı ve yerleşim yerlerine uzak
bölgelerde üretimin yapılması sağlanmalıdır.
Köy binaları ile tarihi eserlerin patlatmalarda oluşan deprem etkisi nedeniyle
çatlaklar meydana gelmiştir. Bunların bir kısmı yıkılmış bir kısmı ise yıkılma tehlikesi
göstermektedir.
Mevcut taş ocakları bölge insanın yaşamını tehdit etmektedir. Bölgeye verilen
zarar tazmin edilmelidir”.