Hayat tiyatrolara yansır.

27 Mart DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

YAHYA AKSOY

Tiyatromuzun mimarı Muhsin Ertuğrul’un dediği gibi,“fırın açmayan ülkede insanlar aç kalır, ölür ama
tiyatro açmayan bir ülkede insanlar ruhen aç kalır, birbirini öldürür.”
Tarih boyunca insanlığın ortak sesi olan tiyatro, bütün yönleriyle görkemli bir anıt gibi hep ayakta
kalmıştır.Tiyatro, sanat ve eğitim alanında bir okuldur, yediden yetmişe herkes orada okur.İnsanlık
tarihinin sosyal, kültürel ve yaşam boyutlarına ışık tutar.
Tiyatro, gönülleri, akılları, ruhları ve bedenleri yıkar, arıtır, durular, kurular ve insanları hayata bağlar.
Hayattan alır hayata , insandan alır insana ve toplumdan alır topluma verir. Halkın yaşam felsefesi , sesi,
nefesi, heyecanı ve umut kaynağıdır.
Dünya Tiyatro Günü 1961’de Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından
kuruldu.Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır.
Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır
Tiyatrodaki söz yağmuru gönülleri, akılları, ruhları ve bedenleri yıkar, arıtır, durular, kurular ve insanları
hayata bağlar. Hayattan alır hayata verir, insandan alır insana verir, toplumdan alır topluma verir. Halkın
gözü, kulağı, sesi, nefesi, heyecanı ve umut kaynağıdır tiyatrolar.
Bugün Dünya Tiyatro Günü.Umut ve güvenle hayata bağlanma günü.
Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun .Tiyatrolar, insanlığın ve tarihin belleği ve hafızasıdır. Bu hafıza
toplumu besler ve geliştirir. Yaşasın hayat ve yaşasın insanlığı bilgiden bilince ulaştıran ve insanlığı
yaşama bağlayan tiyatrolar. Hayat tiyatrolara yansır.