ÇOCUKLARIN GÖNLÜNDE ATATÜRK

ÇOCUKLARIN GÖNLÜNDE ATATÜRK

YAHYA AKSOY

“Çocuklar ne güzel,ne sevimli,…En çok hoşuma giden halleri; riyakârlık bilmemeleri,
bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarıdır…”ATATÜRK
Anıtkabir not defterine çocukların yazdığı düşünce ve duygular bize ışık tutmakta:
“Sevgili Atam, Öncelikle çocuklara ve herkese bu güzel hayatı verdiğin için teşekkürler.
Çocukları, insanları seviyordun.Biz de seni seviyoruz.Sevgilerimle”. 05.02.2014-Can
“Sevgili Atam, Sizi çok seviyorum keşke yaşasaydınız, size sıkı sıkı sarılırdım. Ben bir kız
çocuğu olarak okula gitmeyi sana borçluyum. Büyüyünce seçme seçilme hakkımı da
senin sayende yapacağım. Sizin kurduğunuz Cumhuriyeti biz gençler olarak,
koruyacağımıza söz veriyoruz.Sevgilerimle.” İrem Yılmaz.
“Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir.Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve
devam ettirecek sizsiniz… Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır…”
ATATÜRK
Toplumun temel taşı olan ailenin ve çocuğun gelişmesinde annelerin çok değerli bir yeri
olduğuna inanan Atatürk, kadınlarımızın bütün alanlarda gelişmeleri için tüm yasal
uygulamalara öncelik tanımıştır.
“Çocuk kalbi işlenmemiş bir elmas gibidir,onu ihmal etmek manevi bir cinayettir” diyen
ünlü eğitimci ve şair İbrahim Alâettin Gövsa (1889-1949), çocukların eğitimden ilk sırada
aile, sonra da öğretmenlerin olduğunu vurgulamıştır.
“Sevgili Atam, Sen olmasaydın biz bu kadar güzel bir ülkeye sahip olamazdık,Ben
büyüdüğümde mimar olacağım ve senin adına güzel eserler yapacağım.Keşke yanımda
olsaydın, sana sıkıca sarılsaydım. Seni çok seviyoruz.Senin 4000 kitap okuduğunu
öğrendim.Ben de senin gibi kitap okumayı seviyorum.Yaptığın yenilikler için teşekkür
ederim. Saygılarımla”.09.12.2013 Ömer Ayhan Özdemir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 ‘de açılmıştır. Atatürk, bu millî ve mutlu günü,
Türk çocuklarına armağan etmiştir. TBMM açılış tarihi, Cumhuriyetimizin temeli olduğu
gibi,23 Nisan ilk Milli Bayram ve dünyada ilk çocuk bayramı olmuştur.
1979 yılını ,Birleşmiş Milletlerin “Dünya Çocuk Yılı” olarak kabul etmesinden 59 yıl
önce,Atatürk, Ulusun Egemenlik Bayramı’nı, çocuklara adayarak, onlara ne denli önem
ve öncelik verdiğini göstermiş ve dünya tarihine altın harflerle kayıt geçmiştir.
İstanbul’daki ilkokul öğrencileri 23 Nisan 1929 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e,şu telgrafı çektiler:
“Bugün Hakimiyet-i Milliye Bayramı.Bayramınızı tebrik ederiz.Biz, bütün Türkiye
çocukları büyük bir sevinç içindeyiz. Bu mübarek Hakimiyet-i Milliye gününde çocukların
da hakimiyetini kabul ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ederiz.”(kaynak:C.Sönmez
,Atatürk ve Çocuk Sevgisi.s.44)
“Atam, Sen tüm zorluklara göğüs germiş,yılmadan, bıkmadan çalışmış halkın için
çalışmış büyük bir öndersin…. Bize emanet ettiğin Cumhuriyete sahip çıkmak için çok
çalışıyoruz.” Aleyna Karamehmetoğlu.
Kurtuluş Savaşı yıllarında babasını,ailesini savaşlarda kaybetmiş yetim çocuklara sahip
çıkarak,Çocuk Esirgeme Kurumunu(Himayei Etfal Cemiyati 1921) kurmuş ve kurumun
koruyuculuğunu yapmıştır.”Vatandaş,memleket çocuklarını korumayı üzerine alan Çocuk
esirgeme Kurumuna yardım etmeye mecburdur” demiştir. Cemiyet, 30 mayıs 1930 tarihli
kararı ile Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine “Altın Cemiyet-i Etfal” madalyası
takdim etmiştir.

“Küçük Hanımlar,küçük Beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı,bir mutluluk
parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.Kendinizin ne kadar
önemli,kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
Mustafa Kemal (17.10.1922.Bursa)
“Sevgili Atam,.. Ben sizi hep örnek aldım ve hep örnek alacağım…”Süheyla Ceren.
Mustafa Kemal, Çocuklarımıza verilecek eğitim ve öğretimin temel ilke ve hedeflerini
27.10.1922 günü Bursa’da öğretmenlere verdiği söylevde şöyle ifade etmiştir:
“…Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı
öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en
doğru yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit
yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir. En önemli ve verimli ödevlerimiz
öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek
kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce
olarak belirli bir program üzerinde çalışmamız gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak
yaşayacağız…”
Çocuklar, toplumun geleceğidir. Akıl , bilim ve teknoloji ışığında alacakları çağdaş eğitim
sayesinde geleceğin güvencesi, umudu ve hizmetkârları olurlar.
Bu gerçekleri çok iyi değerlendiren Atatürk, ” Küçük hanımlar, küçük beyler!Memleketi
asıl aydınlığa gark edecek sizlersiniz… ona göre çalışınız,sizlerden çok şeyler bekliyoruz”
demiştir.
“…Büyüdüğümde Atamı bekleyen nöbetçi asker olurum ben de” 21.4.2014-Kansu Giray
“Sevgili Atatürk, ben Gonca. Daha önce de Anıtkabir’e gelip sana mektup
yazmıştım.Ancak o zaman birinci sınıfa gidiyordum.Şimdi ise biraz büyüdüm.Artık
beşinci sınıftayım. Aslında ben bir Azeri’yim. Ancak burada yaşamaya başlayalı dört yıl
oldu…Senin yaptığın yenilikleri öğrenmeye başlayınca artık daha mutluyum ve kendimle
gurur duyuyorum ki bir azeri Türküyüm. Senin sayende kız olsam da okuyorum… Daha
bir kaç gün önce kardeşimle” Atatürk ve Hayatı” diye bir slayt hazırladık. Elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.Tıpkı senin bu millete yaptığın gibi,güzel oldu.Gözün
arkada kalmasın! Sonsuz sevgilerimle.” Gonca Hüseyinzade
Atatürk, çocuklara ve gençlere hep güven duydu ve geleceği onlara emanet etti.Gözü
arkada kalmadı ve hiçbir zaman kalmayacak…
Çocuklar, dünyanın ve ülkelerinin geleceğidir. doğal, gerçekçi ve özverili yapıları ile
büyüklere öncülük etmekteler ve ışık tutmaktalar. Ulusal bayramlarımızda ve özellikle
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında Atatürk sevgisi zirveye çıkmakta,
bayraklaşmaktadır.Kutlu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında ve her ortamda bütün çocuklarımız
bu gerçeği içlerinden geldiği gibi açık, net ve yaşayarak göstermektedirler. Hepsini
yürekten gelen bir coşku ve sevgiyle kutluyoruz.. Barış ,hoşgörü ve sevgi içerisinde bilgi
ve bilinçle nice bayramlara ulaşmalarını diliyoruz.

YAHYA AKSOY