Ateş düştüğü yeri yakar

-BUGÜN GENELİ KUCAKLAMAYAN ,İÇTEN VE SAMİMİ OLMAYAN FAYDA VE DAVRANIŞLAR,
BİR ŞEHRİN ,SÖNÜK LAMBALARINA BENZER-
Nevzat AKSOY
     Değerli okuyucularımız
Acıların, sıkıntıların, feryat, ve gözyaşların,
mutluluk ve sevincin yaşandığı bir dünya, ve
bir ülkede ağır basıyorsa, o dünya ve ülke ken-
dini, mutlu olan zümre diyarından saymasın.
      Sürekli sosyal yaşantımızda karşımıza çı-
kan, biz bir ülkede hepimiz bir gemide yaşıyo-
ruz.Batarsak beraber, yükselirsek hep beraber
yükseliriz.Sözünü hep duyarız.
        Ama maalesef bu temenni ve istekler sa-
dece ağzımızdan çıkmadan öteye gidemiyor.
Hep azınlığın iyimser durum tablosunu, ülke-
nin genelindeki kötü giden durum tablosuna,
endeksleyerek iyi bir kulvarda gittiğimizi zan-
ediyoruz.
         Halbuki genelin iyi bir hayat standartını
yakalamayıp, acın toka, sefalet ve sıkıntılı ge-
çen yaşamların, şaşalı geçen yaşamlara gebe
kaldığı bir yaşama seyirci kalmak, acaba in-
sanlara ne kadar mutluluk verebilir?
     Maalesef ateş düştüğü yeri yakar, sözünü
hatırlatarak, evet hepimiz bir gemide yaşıyo-
ruz. Ama lakin hep beraber büyümüyoruz.So-
runlarımızın ve sıkıntılarımızın derecesi, sosyal
hayatımızda, iyi geçen yaşamlara nispeten ağır
bastığı, bu yaşamlara iyileştirici bir niyete te-
kabul etmediği için bu söz sadece bir ironi ola-
rak kalıyor.
        Evet değerli okuyucularımız: yazar Özde-
mir Asafın deyişiyle,bir ülke karanlıktır, bir so-
kağı sönükse.
       Eğer bugün hizmetler toplumun sancılı, ve
arayış bekleyen insanların sorunlarını, çözmü-
yorsa, genel olarak refah seviyesini yükseltmi-
yorsa, sancılı geçen yaşamlardan ziyade mad-
diyatın doruklarına erimiş tebaya kurban eder-
se, o ülke halen karanlık  demektir.
        Sevgiler paylaştıkça büyür; dertler ve sı-
kıntılar paylaşıldıkça azalır.Bizler bu ülkede bir
bütünü tamamlayan birer parçalarıyız.Eğer na-
sıl ki bütünü birleştirmek için bir parça eksik se
bütün oluşmuyor sa, mutluluğun sesi, acının
sesinden baskın gelmiyorsada, biz gönüllerde
bir bütün olmalıyız.
Saygı ve sevgilerimle..
Nevzat AKSOY