Bize neler oluyor?

-İNSANLIĞIN MADDİYAT SEVGİSİ MANEVİYAT
KALESİNİ  YIKTI-
Nevzat AKSOY
        Değerli okuyucular…
İçinde yaşadığımız bu dünya coğrafyasında,
Cenab’ı Allah’ın  insanlığın emrine sunulan sa-
yısız nimet, ve güzelliklerin, şükür ve edasın-
da bulunmayarak, açgözlülük, ve hırs ve nefs-
lerimizin ihtiraslarına kapılarak, nizam ve inti-
zam bir şekilde haktan bize sunulan bu hayatı,
nefsani arzularımız için feda ederek maalesef
yaşanılır  olan bu dünyayı, ve hayatı kendimize
zindan ettik.
      Halbuki biz bu dünyaya yaşamak,ve yaşatmak-
için, dünyanın allı pullu ihtişamına kapılmaya-
rak, aklımız ve iç dünyamızın manevi güzellik-
rini, nefsani arzulara karşı bir kalkan olarak
kullanarak, sınavda olduğumuz bu dünyamızı,
ahirete tercih ettik.Sanki hiç ölmeyecekmiş gi-
bi dünya malına öyle kendimizi kaptırdık ki; bi-
ze emanet olan bu can ve bedenimizi, içten
gelen maneviyat ikliminde beslenen iyilik ve
hakikat pınarını, dıştaki yaşanan al-
datıcı hayata kurban ederek, duyu organları-
mızı kaybettik.Etrafınızda ve dünyamızda  açlık
ve yoksulluğun ağır yüküne dayanamayıp, ölen
insanlığa el atmayıp, sadece bu dramı gözleri-
mizle görüp, fakat hiç görmemiş bir duruşla
yolumuza devam ettik.Haksız savaşlar ve dün-
yada cereyan eden zulüm ve şiddetin çığlıkla-
nı duymazdan gelerek, bize neler oluyor?soru-
sunu kendimeze soramadık.Dünya sevgisi ve
dünya malı gözlerimizi öyle kör etti ki; kendi
ellerimiz ve ayaklarımızla, öyle yanlış haram,
ve ziyan yollara el ve adım atarak, san ki bu
bedeni biz değil de başkası yönetiyor; safha-
sına geldik.Bu beden bizim fakat, işletmesini
tabiri caizse, maddiyatın çark, ve akışına kira-
ladık.Evet değerli arkadaşlar biz iskelet ve vü-
cut olarak ayaktayız, sanki ruhumuz ve hissi-
yatımızı kaybetmiş gibi, su gibi akan zamanın
getiri ve götürüsünden habersiz, hayattan, ve
yaşamdan bir tat ve lezzet almadan sınavımızı
tamamlayacağız sanki. Hadis-i şeriflerde de
buyuruldu ki:
(Dünyanızı ıslaha, düzeltmeye çalışınız! Yarın
ölecekmiş gibi de ahiret için amel ediniz!)
[Deylemi]
(Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın
ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız!) [İbni
Asakir]
(Sizin hayırlınız, ahireti için dünyasını, dünyası
için ahiretini terk etmeyen ve insanlara yük
olmayandır.) [Deylemi]
(Dünya malından ayrılınca üzülmek, buna
kavuşunca sevinmek ve azgınlık yapmak,
insanı Cehenneme götürür.) [Tirmizi]
(Dünyayı seven, ahiretine zarar verir. Ahireti
seven, dünyasına zarar verir. O halde, devamlı
olanı, geçici olana tercih etmelidir.) [Beyheki]
(İlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için
öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine
alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir.)
[A.Rezzak]
Kur’an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki:
(Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Baki
olan, salih ameller, Rabbinin katında, mal ve
evlatlardan ve dünyalıklardan iyidir.) [Kehf 46]
     Dünya sevgisi günahların başıdır.Kendimize
dönelim, aslımıza dönelim, Cenab’ı Allahın biz-
lere bağş ettiği güzellikleri, aldatıcı hayatın
tesirine, caydırıcılığına kurban etmeyerek, ma-
neviyatımızın  pınarını, maddiyatın sinsi tuzak-
larında kurutmayalım, çağlayanlar gibi  akıt-
masına vesile olalım ki, maddiyatın insanlar
üzerindeki esaret zincirini kırarak, kendimize
dönelim.
Saygı ve sevgilerimle
Nevzat AKSOY