4 Ekim CAN DOSTLARIMIZIN GÜNÜ

Veteriner Hekimler Derneği, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bildiri yayınladı. 4 Ekim’in ‘dünyadaki  hayvanların  yaşam standartlarını  iyileştirmeye  yönelik uluslararası  bir  eylem  günü’ olduğuna dikkat çekilen bildiride, hayvanların hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubunun veteriner hekimler olduğunun altı çizildi. “Ancak ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerekse kamu hayvan sağlığı nezdinde yetkileri kendilerine tam olarak teslim edilmediği için veteriner hekimler görevlerini etkin olarak sürdürememektedirler” denen bildiride, bu bağlamdaki taleplere de yer verildi.

Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatının, yetkili bakanlığa doğrudan bağlanıp, sorumlu Veteriner Hekimler idaresinde olması gerektiği hükmü, Uluslararası sözleşmeler ile kabul edilmiş olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Tek bir merkezden idare edilen, bağımsız bir Veteriner teşkilatı, hayvanların sağlığı ve gönenci kadar, insan sağlığı ve toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli aksiyonu  sağlayacak  tek  mercidir.