-PANDEMİ SINIF FARKLARINA VİZE VERMEDİ-

-PANDEMİ SINIF FARKLARINA VİZE VERMEDİ-
    Nevzat AKSOY
   Değerli okuyucularımız, küresel pandemiy-
le aslında dünyanın o kadar büyük olmadığını,
her ne kadar ayrı hayatlar yaşanıyorsa da mu-
sibetlerin, yokluğun, acının, çaresizlik ve işsiz-
liğin, sosyal hayatımızdaki yansımalarını hep
birlikte yaşadık halende yaşamaya devam et-
mekteyiz.
     Yoksulluğun dünyada ve ülkemizde yarat-
tığı sonuçlar her ne kadar görülmüyor ve kaale
alınmıyorsa da, malesef istatistik rakamların
verilerine bakarak ne kadar vahim bir tablo
ortaya çıkardığını görebiliriz..
Dünyada her gün
25 bin insan açlıktan ölmektedir.Bunu yıl bazı-
na vurduğumuz zaman muazzam bir rakam
ortaya çıkmaktadır.Günümüzde yaşadığımız
pandeminin dünya nüfusuna vermiş olduğu
ölüm rakamı 500 bini geçmesine rağmen,aç-
lıktan ölen insanlarımıza sayıca mukayese e-
dilemeyecek bir düzeyde kalmaktadır.
      Peki neden yıllarca dünya ülkeleri ve insan-
lar bu açlıktan ölen insanları bir küresel vahim
bir statüye koymadı,?Çözüm için bu gün yaşa-
dığımız pandemiye göstermiş olduğu hassasi-
yeti neden açlıktan ölen insanlara gösterilmedi
      Gel gör ki  yıllarca yaşanan insanlar arasın-
daki sosyal sınıf  adaletsizliği, günümüze hiç
beklenmedik bir zamanda  hayatlarımıza giren
bir salgınla, bu ayrımcılığı sona erdirdi.Paranın,
zenginliğin,şan ve şöhretin hiç bir işe yarama-
madığını, sosyal ayrım gütmeden herkesin
aynı gemide olduğu gerçeğini dünyaya ve in-
sanlara gösterdi.
      Peki bir ders ve sınav mahiyetindeki bu
musibet bize neyi öğretti.?
     Sağlımızın önemini kavradık
    Doğanın kıymetini anladık
    Herkesin eşitlendiğini gördük
    Makam ,mevki ,ve maddiyatın her şeye çare
    olmadığını gördük.
    Sağlık çalışanlarımızın değerini anladık.
Yaşamımızı sorgulayabileceğimiz bir dönem
yaşıyoruz.Umarım bu süreç bittiği zaman  vic-
danlarımızı karantinada bırakmayıp, yaşadık-
larımızdan  ders almayı unutmamalıyız.