Tedbirlere uymak insanlık gereğidir

-FARKINDALIK  TÜM ZAMANI KUŞATMALI-
 NEVZAT AKSOY
      Değerli okuyucularımız,
Keşke insanlar, devletler, herhangi bir tehlike
ve musibete maruz kaldıklarındaki insiyatifleri
geçen zaman diliminde de ve hayatımızın her
safhasında da daimi bir hassasiyetle teyakkuz-
da olup, sürdürebilme erdemi ve bilincine de
sahip olabilse?
        Toplumsal hayatın insanlara, ve devlete
verdiği sorumluluk tehlike çanlarının uyarıları
ile var olmamıştır. İnsanoğlunun ve devletlerin
kurulmasıyla var olan değerler, sadece men-
faatlar ve çekişmelerle arka plana atılmıştır.
Halbuki zamanın, bilincin ve önlemin, öncesi
ve sonrası yoktur.Vakit  nakittir atasözünde ol-
duğu gibi, boşuna giden zamanın değerlerine
ve sorumluluk duygusuna hakim olan insanlar
ve devletler zamana esir olmayıp, daima za-
manın getirdiği senaryolara hazırlıklı ve bilinçli
bir kitle olabilmelidir.
         İşte bu gün boğuşmakta olduğumuz kü-
resel salgın ve musibet Çindeki bazı insanların
pisliği ve devletin ihmalkarlığı, bu hastalığa
prim verip, ulusal devletlere yayılmasına adeta
davetiye çıkarmıştır.Pislikten maraz doğar sö-
züyle  Çin’de her türlü hayvanın yenmesi ve
hayvanlara yapılan işkence hak katında kabul
görmeyip, bir tufan olarak insanlığın karşısına
çıkmıştır. Adeta bu musibet insanlığa bir uyarı
vermektedir.
          Gramla önlem kiloyla tedaviden daha iyi-
dir.Şimdi dünyadaki devletler, ve insanlar ken-
dilerini sorgulama zamanı.Devletler adalet ve
sorumluluk duygusunu canlı tutarak daima te-
tikte olmaları; insanlar ise ahlak ve vicdanları-
nın gölgesinden ayrılmayarak insanlığa hizmet
etmeleri tek gaye olmalıdır.
      Bizler için tedbirlere uymak bir zorunluluk
değil, bir insanlık gereğidir.
Allah’ın rahmeti devamlı gazabından büyüktür
hadisini hatırlatır; ne olursan ol önce nefsinin
öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.Bu hadisler
ve anlamlı sözlerin ışığında tüm insanlığa hak-
ka ve adalete varabilme farkındalığına ulaşa-
bilme şuurunu temenni ederek, tüm okuyucu-
larımıza hayırlı pazarlar diliyoruz.
Saygı ve sevgilerimle