Ormanlar yapılaşmaya açılıyor !

‘Kamu yararı’ görülen veya ‘zorunlu’ hallerde orman alanlarında yapılaşmaya izin verilebilecek.

Orman Kanunu kapsamındaki alanlarda yapı iznine yönelik değişiklik Resmi Gazetede yer aldı.

Buna göre, ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde şu yapılara izin verilebilir: Liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesisleri, savunma ve güvenlik tesisleri, enerji üretim santralleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler, aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesisleri, ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesisleri, ceza infaz kurumu tesisleri ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesisleri.

Yine aynı yönetmelik kapsamında, sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine izin verilebilecek. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ve lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmeyecek. Ancak bu madde kapsamında ve turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilecek.