BAYRAMLAR SEVGİ VE DOSTLUK İÇİNDİR

BAYRAMLAR SEVGİ VE DOSTLUK İÇİNDİR

YAHYA AKSOY

“Biz kimseye kin tutmayız/Ağyar dahi dosttur bize/

Kanda ıssızlık var ise/Mahalle vü şardır bize,

Adımız miskindir bizim/Düşmanımız kindir bizim/
Biz kimseye kin tutmayız/Kamu âlem birdir bize,

Vatan bize cennetdürür/Yoldaşımız Kak’dürür/
Hak’tan yana yönelicek/Başka yollar dardır bize… “Yunus Emre

“Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz” diyen,insana özgü sevgiyi ,ilahi sevgi ile
bütünleştirerek yaşama potasında eriten,”mânâ âlemi”nin gönül eri Hz. MEVLÂNA (1207-1273),
insanların kin ve nefretten arınarak akılla ve aşkla yüceleceğine ve ilâhi sevgiye erişeceklerine
inanmıştır.”İnsan,akıl,ruh ve sevgi üçgeninden ibarettir” diyerek, akıl ve inançla kabul ettiği İlâhî
aşk yolunda tasavvuf düşüncesini zirveye taşıyarak ,aklın,duygunun ve aşkın sesi öğütlerini ve
düşüncelerini Mesnevî eserinde dile getirmiştir.

“Sevgi gönülde güldür, kin yürekte yüktür.” Prof.Dr. şair İbrahim Agah Çubukçu

“…Bayramda seyranda bu ana yurtta,/insan birbirine sarılır oğul/Barışıp birleşir sevinçte
dertte/taş taşın üstüne örülür oğul…” Âşık İbrahim Güleç(Beyani)- Oğul şiiri 1985 Gençlik Yılı
birinclik ödülü)
İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve
verilen öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, sapkınlıktan , aymazlıktan ve tüm
kötülüklerden uzak durularak akıl, mantık ve vicdanla hareket edilmesi emredilmiş ve ifade
edilmiştir.
“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”Aile Bilgeliği
kitabının yazarı Robın Sarma.
Hayat Sizi Seviyor” eserinde L.Hay şöyle demekte:”…Yaratılışın temel taşının atom değil, sevgi
olduğuna inanıyoruz…”
Sevgi ve hoş görü paylaşıldıkça büyür,gelişir ve kökleşir. Yaşam daha sağlıklı ve mutlu konuma
geçer.
İnsan yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve

özel bir yeri

vardır.keşkeler azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-
iyi vatandaş” çoğalacak huzur, sevgi ve barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri

görmemize büyük katkılar sağlayacaktır.

Sevgi Mengisi

“Dışın güzelliği, için galayı /Yüreği pak eden sevgidir sevgi

Gula gazandıran cennet âlâyı /Hak ile hak eden sevgidir sevgi,

Gönülden sevmeyen Hakk’a eremez /Bakar ama perdelidir göremez

Perdeyi galdıran sevgidir sevgi /Sevgiler ekelim sevgi biçelim…”

Neşet Ertaş

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, ülkemize ,dünyaya
ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler getirmesini , sağlık ve huzur dolu nice
bayramlara ve güzel günlere erişmeyi diliyoruz.