SEL FELAKETİ ÖNLENEBİLİR!

SEL FELAKETİ ÖNLENEBİLİR!

 Prof. Dr. Emrah AKYUZ

Ankara sel felaketi ile mücadele ediyor. Ankara’da iklim
değişikliği ile birlikte sel felaketinin şiddeti daha da artacak.
Çevre bilimci Doçent Dr. Emrah Akyüz, Ankara’da son
dönemde son yıllarda çevresel felaketlere neden olan sel
olaylarını değerlendirdi. Küresel ısınmanın neden olduğu
iklim değişikliği nedeniyle Ankara ve çevre illerde su
taşkınlarının daha da şiddetleneceğini belirten Doçent Dr.
Emrah Akyüz, dere yataklarının imara tamamen
kapatılmaması durumunda sel felaketlerinin daha şiddetli
yaşanabileceği uyarısında bulundu.

“Küresel lsınma Sel Felaketinin Ana Nedeni.”
Sel felaketi Türkiye’de sıklıkla görülmektedir. Özellikle Ankara
ve çevre iller sel felaketinin merkezinde. Bunun başlıca sebebi
ise iklim değişikliği. Sanayi Devrimi sonrası sera gazlarının
salınımının artması küresel ısınmayı tetiklemektedir. Son 200 yıl
içerisinde yeryüzü ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak 2 derece

2

arttı. Dünya nüfusunun artması ile sera gazlarının salınımı da
artmakta ve bu durum yeryüzünün daha fazla ısınmasına neden
olmaktadır. Küresel ısınma beraberinde iklimlerin kısa süre
içerisinde düzensiz bir şekilde değişmesine neden olmaktadır.
İklim değişikliği adı verilen bu çevre olayı kimi bölgelerde
kuraklığa ve orman yangınlarına kimi bölgelerde ise su
taşkınları gibi felaketlerin oluşmasına neden olmaktadır.

“İklim Değişikliği Sel Riskini Arttırıyor.”
Küresel ısınmanın etkileri bölgeden bölgeye farklılık
gösterebilmektedir. Bu farklılığın nedeni bölgenin coğrafi yapısı
ve iklim koşulları ile ilgilidir. Küresel ısınma nedeniyle suyun
daha fazla buharlaşması ve bulutların çoğalması, daha fazla
yağmurun yağmasına neden olmaktadır. Ani ve şiddetli
yağmurlar ise su kaynaklarının taşması sonucunu
doğurmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğinin neden olduğu
sel felaketinden en fazla etkilenmesi muhtemel bölgeler deniz,
nehir ve dere gibi su yataklarına sahip yerlerdir.

“İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Sel Felaketini Önlemek
Mümkün”
İklim değişikliğini bölgesel politikalar ile önlemek mümkün
değildir. Küresel bir sorun olduğu için iklim değişikliği ile
mücadelede küresel ölçekli politikların hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Bu görev ise tüm dünya ülkelerine düşmektedir.
Fakat iklim değişikliğinin olası etkilerini azaltmak mümkündür.

3

İklim değişikliğinin neden olduğu sel felaketini önlemek veya
etkilerini azaltabilmek atılması gereken adımlar şu şekilde
sıralanabilir: (1) Dere yataklarının çevresine konut yapılması
sonlandırılmalıdır, (2) dere yataklarının çevresindeki konutlar
başka yere taşınmalıdır, (3) tarım arazilerine köklü ağaçlar
ekilmelidir, (4) dere yatakları ıslah edilmemeli veya
daraltılmamalıdır, (5) kentlerde yağmur suyu kanalları
çoğaltılmalı ve bunların düzenli bakımı yapılmalıdır, (6) orman
ve mera alanlarında tarım yapılması yasaklanmalıdır, (7) su
yataklarının denizlerle birleştiği kanallar düzenli olarak temiz
tutulmalıdır.