BAYRAKTUTAN ARTVİN’E ONKOLOJİ HASTANESİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR.

BAYRAKTUTAN ONKOLOJİ HASTANESİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR.
Bayraktutan 2 yıl sonra aynı konuyla ilgili verdiği yazılı soru önergesine Bakan
Kocanın iki yıl sonra “Onkoloji hizmet birimi kurulmasına yönelik
planlamalarımız devam etmektedir” denilerek aynı cevabın verildiğini açıkladı.
Haber:Hayati Akbaş
ANKARA-Yıllardır Artvin ilinde Onkoloji Hastanesi kurulması konusunun peşini
bırakmayan, defalarca TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan, yazılı soru
önergeleri ve Meclis Araştırma Önergeleri vererek konunun öneminin altını çizen
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ilinde kanser vakalarında yaşanan
artışlar ve Artvin ilinde Onkoloji Hastanesi kurulması talebine ilişkin geçtiğimiz yıllarda
verdiği önergelerin çoğu cevapsız bırakılmıştı,
05.08.2021 tarihinde verilen bir cevabı Bayraktutan kamuoyuyla paylaşmış ve
konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmıştı. İlgili cevapta “Bakanlığımız bölge tabanlı
sağlık hizmet planlamaları kapsamında özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri
grubunda yer alan onkoloji hizmetleri ile ilgili olarak “ Türkiye’de Özellikli Sağlık
Hizmetleri Planlama 2011-2023” kitabında belirtildiği üzere Artvin ilinde Artvin Devlet
Hastanesi bünyesinde onkoloji hizmet birimi kurulması planlanmış olup, ayrıca
onkoloji hastanesi planlaması bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almıştı.
28. Döneme geçilmesiyle birlikte konu hakkında yakın takibini sürdüren
Bayraktutan’ın geçtiğimiz aylarda vermiş olduğu yazılı soru önergesi Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca tarafından cevap verildiği açıklandı.
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan tarafından verilen "Artvin'e onkoloji
hastanesi yapılması talebine ilişkin" 7/1743 sıra sayılı yazılı soru önergesi cevabıdır
şeklinde verilen cevapta önce Bayraktutan’ın önergesinde yönelttiği sorulara yer
verildiği, ardından yöneltilen sorulara 2 yıl öncesinde verilen cevabın bir benzerinin
verildiği görüldü.
Bayraktutan’ın yazılı soru önergesine Sağlık Bakanı Koca imzasıyla
07.11.2023 tarihinde verilen yanıt şu şekilde;
“Artvin Milletvekili Sayın Uğur bayraktutan tarafından verilen "Artvin'e onkoloji
hastanesi yapılması talebine ilişkin" 7/1743 sıra sayılı yazılı soru önergesi cevabıdır:
Doğu Karadeniz bölgesinde her geçen gün artan kanser vakaları nedeni ile
vatandaşlarımız Kanser hastalığı tanısıyla Hastanelere akın etmekte, tedavi için
çevre illere gitmek zorunda kalmaktadır. Hastaların Artvin ilinden komşu illere gitme
zorunluluğu sebebiyle bu süreçte yaşanan ekonomik ve psikososyal sıkıntıları asgari
düzeye indirmek, Artvin ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yerinde sağlık hizmetine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ilk etapta Artvin Devlet Hastanesi bünyesinde tanı
koyacak, tetkik ve tedavi süreçlerinin yürütülebileceği bir Onkoloji Bölümü
kurulmalıdır. Ayrıca tüm mağduriyetlerin önüne geçmek için Artvin ilinde uygun

görülen bir noktaya donanımlı bir Onkoloji Hastanesi kurulması adına çalışmalara
ivedilikle başlanılması gerekmektedir.