Gölbaşı ve Yenimahalle RANTÇILARA AÇILIYOR

Gölbaşı ve Yenimahalle özelleştiriliyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,bugün resmi gazetede yayınlanarak mülkiyeti maliye hazinesine ait Ankara ili, Çankaya, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan 249 adet taşınmazın, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine, yönelik kararına sert tepki gösterdi.Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Ankara’nın kamusal toprak varlığının özelleştirmesini kabul etmiyoruz. 249 adet taşınmazın özelleştirme idaresine devredilerek satışının gerçekleştireceği alanlar Ankara’nın yeni rant ve yüksek yoğunluklu yapılaşma alanları olarak karşımıza çıkacak” dedi.

“Özelleştirmenin arkasından rant çıkacak”

745 bin 807 metrekarelik arazi varlığının mülkiyetinin maliye hazinesinden özelleştirme idaresine devredilerek satılmasının altından kentsel rant çıkacak diyen Candan şöyle devam etti: “ağırlıklı olarak Gölbaşı ve Yenimahalle ilçesinin gelişmekte olan alanlarında yer alan taşınmazların imar durumları 2 katlı 5 katlı düşük yoğunluklu konut alanları ve konut gelişme alanları olan bu arazilerin, satıştan sonra emsallerinin yükseltileceği gün gibi ortada. Kamu arazi varlığının özelleştirilmesi ve hepimize ait olan varlığın satışı kabul edilemez. Bu süreç karşımıza, plansız kentleşme, kamusal yerine kişisel yarar ve yaşanmaz kent parçaları ortaya çıkartacaktır.249 adet taşınmaz içerisinde Gölbaşı ilçesi 162 taşınmaz ve toplam 376 bini 181 metrekare ile satışta birinci sıradadır. İkinci sırada ise,84 adet taşınmaz ve toplam 360 bin 288 metrekare ile Yenimahalle ilçesidir. Gölbaşında, sayfiye yeri iken, emsal artışları ile yüksek yoğunluklu yapılaşmaya dönüşen ve kentsel rantı yüksek olan İncek ve Kızılcaşar Mahallelerin de önemli ölçüde kamusal varlık satışa sunulacaktır. Emsali 0,10 – 0,30 yüksekliği 6.5 metre olan konut alanlarının muhtemel satıştan sonra biranda emsal 2 ye çıkacak yükseklik serbest olacak yapılaşmaya dönüşecektir. Kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz yargıya taşıyacağız.”

“mülkiyet sahipleri ve plan değişiklikleri açıklansın”

Candan Mimarlar odası Ankara Şubesi’nin kent izleme merkezinin yakın takip içerisinde olduğu kamasal alanlarla ilgili özelleştirme idaresine devredilen ve satışı yapılan arazilerin mülkiyet sahiplerinin ve satış sonrası plan değişikliklerinin açıklanmasını istedi. Kamuya ait olan varlıkların özelleştirme üzerinden sermaye odaklı yapılanmalara sunulmasının kentleşme açısından vahim sonuçlar doğuracağını belirtti.

Ankara’da özelleştirme idaresine satış için devredilen taşınmazların ilçelere göre sayısı ve alanların toplam metrekaresi

İLÇE
SAYI
METREKARE
Çankaya
1
9338
Gölbaşı
162
376181
Yenimahalle
86
360288
TOPLAM
249
745807

Ankara’da Yenimahalle ilçesinde Özelleştirme idaresine devredilen taşınmazların Mahallelere göre sayısı ve alanların metrekareleri
YENİMAHALLE/Mahalleler
SAYI
METREKARE
İvedik
11
9683
Karacakaya
11
43609
Susuz
49
220843
Yakacık
12
79636
Macun
1
6517
TOPLAM
84
360288

Ankara’da Gölbaşı ilçesinde Özelleştirme İdaresine devredilen taşınmazların Mahallelere göre sayısı ve alanların metrekareleri
GÖLBAŞI/Mahalleler
SAYI
METREKARE
Bahçelievler
2
10205
Balıkpınar
14
27838
İncek
34
47997
Karaali
8
5758
Karagedik
5
110419
Karaoğlan
7
37358
Karşıyaka
1
489
Kızılcaşar
44
65104
Oğulbey
3
11302
Oyaca
8
9114
Subaşı(kötek)
7
3957
Taşpınar
12
18911
Virancık_örencik
16
18076
Yaylabağ
1
9653
TOPLAM
162
376181

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi