UMUDUMUZ NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Enerjide yüzde 72 oranında dışa bağımlıyız …

UMUDUMUZ NÜKLEER VE

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Türkiye elektrik talep artışında dünyada ilk sırada yer alan Çin’den sonra ikinci,

Avrupa'da ise birinci sırada yer alırken, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ise

yüzde 72 seviyelerinde olduğu belirlendi. Bu durum enerji üretimi konusunda

yerli enerji kaynakları bulmamız gerektiği gerçeğini göz önüne sererken, enerji

tüketiminde de tasarruf yapmamızın zorunlu olduğunu ortaya çıkardı. Toplam

tükettiğimiz enerjinin yüzde 40'ının binalarda, yüzde 30 kadarının sanayide,

kalanın da ulaşım ve tarım da tüketildiği belirlenirken, Türkiye’nin acilen nükleer

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmasının önemi bir kez daha öne

çıktı. Birincil enerji denilen petrol, doğalgaz ve kömür dünyada ve ülkemizde en

fazla enerji ihtiyacının karşılandığı kaynaklar olarak öne çıkarken, Türkiye’nin

dünya enerjisinin yüzde 1’ini tükettiği belirlendi.

Elektrik üretiminde en büyük pay doğalgazda…

Geçtiğimiz son bir yılda ülke toplam ihtiyacının karşılanması için gerçekleşen

elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı ise doğalgaz yüzde 33, hidrolik yüzde

25, ithal kömür yüzde 17, taş kömürü ve linyit yüzde 15, yenilenebilir enerji

kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal vb.) yüzde 7 ve kalan kısmının ise diğer

kaynaklardan elde edildiği tespit edildi.

Enerji yatırım ve projeleri medyada da geniş yer buldu…

Son yıllarda Türkiye’nin yapmış olduğu yatırım ve projeler ile sık sık gündemde

olan enerji sektörü medyada da geniş yer buldu. Medya Takip Ajansı Interpress’in

“Enerji Tasarruf Haftası” sebebiyle üç bine yakın gazete ve dergiyi kapsayan

incelemesine göre, enerji sektörü ile ilgili son bir yılda yazılı basına 40 bine yakın

haber yansıdığı belirlendi. Mevcut ve yeni kurulanlar dahil enerji santralleri

hakkında yazılı basında 12 bin 859 haber yer alırken, ülkemizde yapımı çeşitli

tartışmalara neden olan nükleer santraller ile alakalı ise 6 bin 547 haber çıktığı

tespit edildi.