BALIKÇILIKTA TABLO İÇ AÇICI DEĞİL

Üç tarafımız denizlerle çevrili ama …

BALIKÇILIKTA TABLO

İÇ AÇICI DEĞİL

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde su ürünleri üretiminin 2016 yılında bir önceki

yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 ton olarak gerçekleştiği belirlendi.

InterPress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yola çıkarak derlediği bilgilere

göre, üretimin yüzde 44,8’ini deniz balıkları, yüzde 6,4’ünü diğer deniz ürünleri,

yüzde 5,8’ini iç su ürünleri ve yüzde 43’ünü ise yetiştiricilik ürünlerinin

oluşturduğu tespit edildi.

Türkiye avlanan deniz ürünleri üretiminde 7.sırada…

Avlanılan deniz ürünleri üretim rakamlarına bakıldığında, Norveç 2146 bin ton ile

Avrupa’da açık ara önde yer alırken, Türkiye ise 398 bin ton ile Avrupa ülkeleri

arasında yedinci sırayı aldı. Türkiye’nin önünde yer alan ülkeler ise sırasıyla

İzlanda, İspanya, Danimarka, Birleşik Krallık ve Fransa oldu. Bölgelere göre

dağılımda ise deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 40,7’lik

oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi alırken bu bölgeyi yüzde 33,3 ile Batı Karadeniz,

yüzde 11,5 ile Ege, yüzde 10,6 ile Marmara ve yüzde 3,9 ile Akdeniz Bölgesi

takip etti.

Hamsi ve Çaça azaldı, Palamut arttı…

Denizlerimizde avcılık yoluyla elde edilen balık miktarı bir önceki yıla göre yüzde

23,7 azalarak 263 bin 725 ton olarak gerçekleşti. Üretimde en yüksek paylara

sahip olan hamsi balığı üretimi 102 bin 595 ton ile bir önceki yıla göre yüzde 47

ve çaça balığı üretimi 50 bin 225 ton ile bir önceki yıla göre yüzde 34,8 azalış

gösterdi. Artışı dikkat çeken önemli balıklarımızdan palamut üretimi ise bir önceki

yıla göre yüzde 762,9 artış göstererek 39 bin 460 ton olarak gerçekleşti.

Yetiştiricilik üretimi arttı

Yetiştiricilik üretimi 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 253 bin

395 ton olarak gerçekleşti. En çok yetiştirilen tür yüzde 42 ile alabalık olurken,

alabalığı yüzde 31,9 ile levrek ve yüzde 23 ile çipura izledi. Yetiştiricilik

üretiminde ise en dikkat çeken artış midyede gerçekleşti. Midye üretim miktarı

2015 yılına göre yüzde 10866,7 artarak 329 ton olarak gerçekleşti.