En çok para konuta harcanıyor

Bölgelere göre harcamalara ayrılan paylar açıklandı …
TÜRKİYENİN

HARCAMA HARİTASI

Türkiye’de son üç yılda toplam tüketim harcamalarının dörtte birinin
İstanbul Bölgesi’nde gerçekleştiği belirlendi. Interpress’in 2014, 2015 ve
2016 yıllarını kapsayan TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın
sonuçlarından elde ettiği verilere göre Türkiye’deki toplam tüketim
harcamalarının yüzde 25,5'i İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları
tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada yüzde 14,3 ile Ege Bölgesi yer
alırken, üçüncü sırayı ise yüzde 12 ile Akdeniz Bölgesi'nin aldığı tespit
edildi. Türkiye’deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük
payı yüzde 1,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi alırken bu bölgeyi, yüzde 3
oranıyla Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nin izlediği görüldü.
En büyük pay konut, kira ile gıda ve ulaştırmanın oldu …
Türkiye’de son üç yılda toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü
konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamalarının
oluşturduğu belirlendi. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran
bölge yüzde 30,4 oranıyla İstanbul Bölgesi oldu. Tüketim harcamaları
içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge
yüzde 27,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken, ulaştırma
harcamalarına en yüksek payı ise yüzde 19,9 oranıyla Akdeniz Bölgesi’nin
ayırdığı tespit edildi.
Konut ve kira harcamalarına en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile
Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. Gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en
düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile İstanbul Bölgesi oldu. Ulaştırma
harcamalarına en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 15,4 ile Ortadoğu
Anadolu Bölgesi oldu. Öte yandan medyaya yılbaşından bu yana tüketim
harcamaları ile ilgili 13 bin 382 haber yansıdığı tespit edildi.