Türkiye’de 7 bin ton altın rezervi var …

Yeraltı zenginliklerimizin yeterince farkında mıyız …
TÜRKİYE’DE EN FAZLA
HANGİ MADEN VAR
Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde sanayide kullanılan 90 maden
çeşidinden 77’sinin Türkiye’de bulunduğu belirlendi. Interpress’in Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yaptığı araştırmalardan derlediği bilgilere
göre, Türkiye’de en çok bulunan madenin dünyada çok nadir bulunan bir kireç
taşı türü olan dolomit olduğu belirlenirken, hem seramik yapımında hem de cam
yapımında oldukça değerli olan söz konusu madenin ülke topraklarında toplam
rezervinin 15,8 milyar ton olduğu tespit edildi. Dolomit dışında ülkemizde
sırasıyla 13,9 milyar ton mermer, 12,3 milyar ton linyit kömürü, 1,2 milyar ton
taş kömürü, 5,7 milyar ton kaya tuzu, 3 milyar ton bor, 1,5 milyar ton ponza, 1,9
milyar ton da bakır cevheri bulunduğu anlaşıldı.
Türkiye’de 7 bin ton altın rezervi var …
Araştırmalara göre medyaya madencilik ile ilgili yılbaşından bu yana 90 binden
fazla haber yansırken, altın madenciliği ile ilgili de 11 binden fazla haber çıktığı
tespit edildi. Türkiye’de 7 bin ton civarında altın rezervinin bulunduğu
belirlenirken, altından sonra bir diğer değerli maden olan gümüş rezervinin ise
1.926 ton olduğu saptandı. Dünyada maden ticareti konusunda önemli
madenlerden kabul edilen feldspat maden rezervinin 239 bin ton, fosfat kayası
madeninin 70 milyon ton ve manganez madeninin de 4 milyon ton olduğu
anlaşıldı. Türkiye’de halen İzmir, Balıkesir, Gümüşhane, Manisa, Erzincan,
Eskişehir, Kayseri ve Uşak’ta bulunan altın işletmelerinde altın üretimi devam
ederken bilinen ve arama çalışmaları süren altın yataklarının ise daha çok Ege,
Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde olduğu tespit
edildi.
Dünyada altın üretimi geriliyor …
Dünyada toplam işletilebilir altın rezervi 56 bin ton civarındayken rezervin
yaklaşık yüzde 50’ye yakınının dünya altın üretiminde ilk sıralarda yer alan Güney
Afrika, ABD, Çin, Avustralya, Kanada ve Peru’da bulunduğu belirlendi. Dünya
altın üretiminin 3 bin ton civarında olduğu tahmin edilirken, üretimin yüzde
51’inin de söz konusu altı ülkede yapıldığı saptandı. Öte yandan 2002 yılından
itibaren altın üretiminde süregelen kesintisiz artışın, 2013 yılında yerini önce
durgunluğa ardından da gerilemeye bıraktığı tespit edildi.