indir.jpg YAHYA AKSOY

BAYRAM GELMİŞ NEYİME !

BAYRAM GELMİŞ NEYİME ! YAHYA AKSOY
Bayramlara gölge düşüren , acılar yaşatan ve büyük bir toplumsal sorun olarak yıllardır süren anarşi ve terör “Bayram gelmiş neyime! Kan damlar yüreğime” sözlerini hatıra getirmekte. Lanetle ve nefretle anılsa da ateş düştüğü yeri ve ülkemizi yakmakta, bayram havasına acı, hüzün, keder ve göz yaşı katmakta. Bayramlar, bayram gibi kutlanamamakta.
“…Bayramda seyranda bu Anayurtta,insan birbirine sarılır oğul/Senlik benlik olmazsa, taş taşın üstüne örülür oğul…”diyen Darendeli âşık İbrahim Güleç,1995 Dünya Gençlik Yılı’nda yazdığı ve destan dalında birincilik aldığı “OĞUL” şiiri, gençlere ve tüm insanlara yol göstermekte ve öğütler vermekte.
İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve verilen öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, sapkınlıktan , aymazlıktan ve tüm kötülüklerden uzak durularak akıl ve mantıkla hareket edilmesi emredilmiş ve ifade edilmiştir.
“Düşmanımız kindir bizim…” diyen Yunus Emre, “Kin yürekte yüktür, sevgi gönülde güldür…”diyen dünya bilgesi ,günümüz Yunus’u, şair ve ilahiyatçı İ.Ağah Çubukçu ve daha binlerce yazar, şair ,düşünür ve bilim adamı, toplumda sevgi ve hoş görünün yerleşmesini arzu etmekteler.
İnsanla doğa ve insanların ruhu arasında sürüp gelen ve kopmayan bir bağlantının bulunduğuna inanan ‘inanç-ibadet -yaşam’ felsefesini temel alan en eski bir inanç olan Şamanizm ‘i anlamak için tarihi kayıtlara geçmiş -A.V.Anohin tarafından tespit edilmiş bir Altaylı Şaman’nın transtayken söylediği:”Ey kutsal büyük dağ,kara kaya!Kutsallık büyük Altay’a ulaşsın…”söylemi, tarihte inanç dünyasına, bayramlara,insanlara ve gönüllere ışık tutmaktadır. Tüm bayramlar dostluk ve sevgi içindir.
“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”diyen,Aile Bilgeliği kitabının yazarı Robın Sarma, ders alınması gereken şu görüşlere yer veriyor:
“…Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz.Dünyanın öbür ucuna iğne ucu kadar küçük bir mesafe hatasıyla füze atabiliyor,ancak yaşadığımız caddenin karşısına geçip yeni bir komşumuzla tanışmakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızla iletişim kurmak için ayırdığımız zamandan daha çoğunu televizyon izlemeye ayırıyoruz. Dünyayı değiştirmek istediğimizi söylüyoruz ancak kendimizi değiştirmeye istekli değiliz. Daha sonra güneş hayatımızın üzerinden batarken ,derin düşüncelere dalıp zamanında tadabileceğimiz zevkleri,yapabileceğimiz iyilikleri ve olabileceğimiz insanları göz ucuyla da olsa görüveriyoruz. Ama artık iş işten geçmiş oluyor. Çoğumuz yaşamak için ayağa kalkmaya çalışırken ,sonsuza dek yatma vakti gelmiş oluyor.Şükürler olsun ki benim uyanışım erken geldi…”
İnsan yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve özel bir yeri vardır.keşkeler azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-iyi vatandaş” çoğalacak huzur, sevgi ve barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri görmemize büyük katkılar sağalacaktır. Bu anlamda kutlanmalı ve benimsenerek yaygınlaşmalıdır.
Tarih boyunca insanlık acı ve tatlı, iyi ve kötü günleri birlikte yaşamakta. Ülke ve dünya barışı için ulusal ve uluslararası örgütler kurulmakta ise de olumlu sonuçlar almakta güçlükler çekilmektedir.
Ülkelerin eğitim ,sağlık, güvenlik, kalkınma Vb. sorunları, çağdaş eğitim ve teknolojinin ortak paylaşımı ile daha sağlıklı ve verimli hale gelecek ve insanlığın her yönden kalkınmasına yardım sağlayacaktır.
Savaşlara harcanan tüm kaynaklar ve teknolojik yatırımlar, insanlığın sağlığına, huzuruna, güvenliğine ve kalkınmasına sağlandıkça dünya huzur ve güvenlik içinde yaşanılır hale gelecektir. Aksi takdirde bayram da seyranda, her yerde ve her zaman ölüm ve zulüm kol gezecek ve insanları hayatından bezdirecektir.
Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak, yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan insan içindir.Hatırlanmak için hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Kötülüklerden uzak duracaksın.
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslâm âleminin Bayramını kutluyor, ülkemize ,dünyaya ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler getirmesini diliyorum.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *