ÜLKEMİZ KREDİ KARTLARI BATAĞINA VE DIŞ BORÇ SARMALINA SÜRÜKLENMEKTEDİR

ÜLKEMİZ KREDİ KARTLARI BATAĞINA VE DIŞ BORÇ SARMALINA

SÜRÜKLENMEKTEDİR

Mehmet BALIK
Birleşik Kamu -İş Konfederasyonu Başkanı

Ülkemiz AKP döneminde hızla borçlanmakta yurttaşlar çareyi kredi kartlarında ve bankalarda
aramaya başlamaktadır. AKP iktidarı, yurttaşları borcunu ödeyebilmek için daha fazla borçlandırmaya
teşvik etmektedir.
Ülkemizde Eylül 2018 verilerine göre kredi kartı ve banka kartı adedi 140 milyonu bulmaktadır.
Toplumun çok önemli bir kesiminin yarasını kredi kartları ve tüketici kredileri oluşturmaktadır.  Siyasal
iktidarın, bankaların kar hırsı üzerinde yarattığı tahribat ne yazık ki toparlanmayacak noktaya gelmiştir. 
Kredi kartları, cepte para olmadan tüketim yapmayı alışkanlık haline getirme yöntemidir. Sermayenin,
ülkedeki tüm kesimleri özellikle de emekçileri yoksullaştıran uygulaması, kredi kartı ve tüketici kredileridir.
Kredi kartları;  bankaların vatandaşları borçlandırma yöntemiyle, yüksek faizlerle kar elde etme ve
kazançlarını artırmanın kolaycılığıdır.
Siyasal iktidar tarafından, kredi kartı borcu olan milyonlarca kişiye müjde olarak sunulan kredi kartı
borcunu kapatma kredisi ve kredi kartının borcunu yapılandırma uygulaması kabul edilemez.  Bu uygulama
ülkemizde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşları daha da borçlandıracaktır. İktidarın çabası borcu olan
vatandaşlar değildir, kriz döneminde bankaların karını artırmaktır. Borç batağına sürüklenen vatandaşları,
yüksek faizlerle borçlandırmak ekonomik krizi kazanca dönüştürme kampanyasıdır.
2002 yılında 129,6 milyar dolar olan ülkemizin dış borcu 2018 yılında 448,4 milyar dolara yükseldi. 
Bu borcun içinde kamunun dış borcu 2002 yılında 86,5 milyar dolar, özel sektörün ise 43,06 milyar dolar
oldu. 2002’de toplam dış borcun milli gelire oranı yüzde 54,8 iken, 2018 yılında son 16 yılın en yüksek dış
borç oranına ulaştı.
2019 yılının ilk haftasında bankalardaki mevduat 21,2 milyar lira (yüzde 1) artarak 2 trilyon 181
milyar liraya yükseldi. Bankaların verdiği krediler aynı dönemde 14,4 milyar lira (yüzde 0,6) büyüdü ve 2
trilyon 476 milyar lira oldu.
Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise aynı hafta 3 milyar lira (yüzde 3,2) artarak 4
Ocak itibariyle 96,7 milyar liraya çıktı.
Vatandaşların bankalar ve tüketici finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu
2019 yılının ilk haftasında 85 milyon lira artarak 518,2 milyar lira oldu. Tüketici kredileri 2002 yılında 2,2
milyon lirayken 2019 yılının ocak ayında 414.4 milyon lira oldu.  Kredi kartları 2002 yılında 4, 3 milyon lira
olurken 2019 yılında 103,7 milyon liraya yükseldi.
Bu borcun 414,4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 103,8 milyar lirası da kredi kartlarından
kaynaklanıyor. Vatandaşın takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 4 Ocak itibariyle 19 milyar
lira oldu.
Üzülerek belirtiyoruz ki;
Borcunu ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda kalan vatandaşlar bankalara ve
sermayenin karını artırmaya başladı.
Kredi kartları tüketimin devamını sağlarken kredi kartları sayesinde borçlandırılan ve faiz sarmalı
içerisine sokulan emekçiler, işsiz ve gelirsiz yaşamaya mahkûm edilmektedir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; borç batağında sürüklenen ülkemizin kalkınması üretimle
ve tutarlı politikalarla gerçekleşeceğini belirtiyoruz, kredi kartlarıyla birlikte tüm borçlandırmaların gerçekçi
çözümler sonucunda ortadan kaldırılacağına dikkat çekiyoruz.

Mehmet BALIK
Genel Başkan