Ekonomide işler iyi gitmiyor

Merkez Bankası’nın (MB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler dengesi aralık ayında 1.44 milyar dolar açık verdi. 2018 yılı cari açığı 27.63 milyar dolar.

Cari işlemler açığı, 2017’nin aralık ayına kıyasla 6.31 milyar dolar azalarak 1.44 milyar dolara geriledi. Bunun sonucunda, 2018 yılında cari işlemler açığı 27.63 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası aralık ayı verileri şöyle:

-Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.86 milyar dolar azalarak 1.68 milyar dolara geriledi.

-Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon dolar artarak 898 milyon dolara yükseldi.

– Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon dolar azalarak 883 milyon dolara geriledi.

– İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 136 milyon dolara geriledi.

– Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon dolar artarak 803 milyon dolara çıktı.

– Portföy yatırımlarında 1.84 milyar dolar net çıkış oldu.

– Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 370 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Diğer yatırımlarda 518 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

– Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.999 milyar dolar, 51 milyon dolar ve 282 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

– Resmi rezervlerde bu ayda 860 milyon ABD Doları rezerv artışı gerçekleşti.

Merkez Bankası, ‘Revizyon Politikası’ doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2014 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldığını da açıkladı.

Açıklamada, “Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da ‘Cari İşlemler Hesabı’ ile ‘Finans Hesabı’ kalemlerini ve dolayısıyla ‘Net Hata ve Noksan’ kalemini etkiledi” dendi.

Bu bağlamda şu bilgiler verildi: “Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2014 yılında 600 milyon dolar, 2015 yılında 263 milyon dolar, 2018 Ocak-Kasım döneminde 1.15 milyar dolar azaldı ve 2016 ile 2017 yılında sırasıyla 135 milyon dolar ve 58 milyon dolar arttı ve toplamda 1.82 milyar dolar azaldı.”