ATATÜRK’ÜN TARİHİ MESAJI

ATATÜRK’ÜN TARİHİ MESAJI

YAHYA AKSOY

Efsane topraklar üzerinde kurulmuş Çanakkale’yi 1915 yılında geçilmez yapan , askeri birliklerin
önünde bir cesaret kahramanı olarak düşman siperlerine atılan, 19’uncu Tümen ve Bölge komutanı
Kurmay Yarbay Mustafa Kemal , Kurtuluş savaşımızın özünü ve önemini tarihe altın harflerle yazılan
sözleriyle , 20 Eylül 1921’de , silah arkadaşlarına (erlere) teşekkürlerini, tarihi mesajında ifade etmiştir:
NEFERLERE
“Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel,sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış
idim. Dünyanın hiç bir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam bir askere
rasgelinmemiştir.Her zaferin mayası sendedir; her zaferin en büyük payı senindir.Kanaatinle,
imanınla,itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nişhayet alteden büyük
gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime pek aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları,
zabitleri,neferleri olan bir millete,yad elleri altında köle olmak mümkün değildir.Bu defa TBMM ‘nin,
hakkımda,yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla teccelli eden iltifat ve teveccühü,doğrudan doğruya size
racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene
ordudur. Sizin kahramanlığınızla,sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar bahasına kazanılan büyük
muzafferiyetin millet tarafından takdirine delâlet eden bu ünvan ve rütbei , ancak size izafe ederek,
bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak taşıyacağım. Cenabıhak, giriştiğimiz kurtuluş
mücadelesinde, şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin,kahramanlığın
hakkı olan kat’î halâsı nasip etsin.”

Başkumandan Mustafa Kemal- 20 eylül 1921

Çanakkale’yi geçilmez yapan ve 18 Mart 1915 ‘de zafere ulaşan , komutan Mustafa kemal başta olmak
üzere, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak,topun namlusuna süren efsane kahraman Seyit
Onbaşı’yı, yüzbaşı Sırrı Beyi, Akbaş Şehitlerini, 57. Piyade Alayı şehitlerini , kınalı
Hasanları,dedelerimizi ve yüzlerce liseli, üniversiteli şehitlerimizi unutmadan rahmetle, minnetle ve
saygı ile anıyoruz. “Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek sonsuza dek anacağız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini atan ÇANAKKALE ZAFERİNİ ve onu yaratan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü hep hatırlayarak, geleceğe umutla ve güvenle bakarak…

YAHYA AKSOY