indir.jpg YAHYA AKSOY

İBN-İ SİNA ve 14 Mart Tıp Bayramı

İBN-İ SİNA

YAHYA AKSOY
İbni Sina’nın ölümünden kısa bir süre önce söylediği “Biz ölerek yalknız bir şeyi kendimizle götürüyoruz.
Hiç bir şey bilmediğimizin bilincini” sözleri onun bilimsel dünya görüşünü özetlemekte ve yüzlerce anlamlı
sözü ve buluşu bilim dünyasına ışık tutmaktadır.
İbni Sina, 980’de Horasan yakınlarında Afşana kasabasında doğdu.1037’de Hemedan’da ölmüştür. On
yaşına geldiğinde Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş ve edebiyata,şiire ,felsefeye, matematik ve tıp bilime
ağırlık vererek yetişmiştir. Zamanın ünlü felsefe ve tıp bilginlerine ait eserleri incelemiş ve daha sonra
ünlü “Şifa ve Tıp Kanunu” eserlerini meydana getirmiştir. Batı dillerine çevrilerek uzun bir süre
okutulmuştur. Yüzden fazla eser veren İbn-Sina’ya, Batılılar ” AVİCENNA”-hekimler hekimi demişlerdir.
Zamanın en büyük hekimi olarak tıp literatüründe yerini almıştır.
“Ben öyle büyüdüm ki, hiçbir kente sığmıyorum” diyen ve yaşamı gezginlik, ve sıkıntılarla geçen İbn-i
Sinâ, çağına ve çağlar ötesine damgasını burmuş, tıp,felsefe, edebiyat ve bilim tarihinin müstesna
bilginlerinden en önde gelenidir.
İbn-i Sina gibi büyük Türk hekim ve bilginlerin, Türkiye’de anılması, unutulmaması ve tanınması için
büyük önder Atatürk, gerekli emri vermiştir. İbni Sina 900 üncü yıl dönümünde anılmıştır.
!983’de zamanın Cumhurbaşkanı, İbn-i Sina’nın her yıl Ağustos ayı içerisinde bir hafta süreyle anılması
ve tanıtılması için emir yayınlayınca bu alanda çalışmalar , ilgili bakanlıklarda ve illerde hız kazanmıştır.
I983 yılında 17-20 Ağustos tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından
“Uluslararası İbn-i Sina Sempozyumu” ve aynı tarihlerde Ankara İli başta olmak üzere diğer illerde ” İbn-i
Sina Haftaları düzenlenmiştir.
“Ankara İli İbn-i Sina Haftası” programını , 1983 ve 1989 yılları arasında hazırlayan ve her yıl yapılan
sempozyumların kitap olarak basılmasını sağlayan ,Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak, Anakara
Tıp Fakültesi yeni binasının İbn-i Sina Hastanesi adıyla açılmasını,Tıp Fakültesi yetkilileri ile birlikte
1984 yılında , il kutlama komitesinde programa aldık. Zamanın Cumhurbaşkanı , bu adın uygun
olduğunu ve açılışın 14 Mart 1985 tarihinde kutlanacak olan TIP BAYRAMI’nda yapılmasını uygun gördü
ve 13 Mart 1985 günü , İbn-i Sina Hastanesi açıldı. Bugün dünya çapında tıp bilimine damgasını vuran
hekim kadrosuyla, ülkemizin ve hepimizin gurur kaynağı olarak hizmet üretmektedir.Kutluyoruz.
“İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder” diyen İbn-i Sina, bin yol sonra ülkemizde anılmaya ,
takdir edilmeye ve adına açılan hastane, kütüphane ve okullar da hizmetlerine devam etmeye
başladılar.
I4 Mart Tıp Bayramı’nı böylesine anlamlı hastanelerle kutlamalıyız. Sağlık ve eğitim yatırımlarına öncelik
ve önem vermeliyiz.
Sağlık sorunları son bulsun ve Tıp Bayramı kutlu olsun.

YAHYA AKSOY

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *