indir.jpg YAHYA AKSOY

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF

YAHYA AKSOY

Aşıklık geleneği köklü olup evrensel boyutlara ulaşmış bir kültür değeridir. Halk kültürümüzün temel
taşıdır.Şairler şiirlerinde, aşıklarda saz ve ezgilerinde yaşarlar.
Orta Asya!dan Anadolu’ya, Kafkaslardan Balkanlara ve Orta Doğuya kadar uzanan geniş bir alanda,
sosyal ve kültürel hayatımızda özgün bir yeri bulunan aşıklık geleneğinin öncüleri, sözcüleri ve
temsilcileri tarih boyunca varlıklarını etkin ve yaygın bir şekilde sürdürmeye devam etmektedirler…
Kültür Bakanlığı’nda görevlerim nedeniyle yurt içinde ve dışında aşıklık-ozanlık geleneği konularında
uzun yıllar araştırma, arşivleme, kitap ve dergiler çıkarma ,anma, kutlama, Halk Aşıkları-Ozanları
Haftası ilan edilmesi,evlerinin müze yapılması, belgeseller ve diğer belgelerle develer arşivlerine kaynak
sağlama gibi konularda yaygın ,etkin ve örnek hizmetleri uygulamaya koymanın mutluluğunu ve
gururunu duymaktayım.indir (29)mahzuni şerif
Aşık Mahzuni Şerifle , OZAN-DER aracılığı ile uzun yıllar işbirliği içinde kültür ve sanat etkinliklerine
imza attık. Derin kültür aşkı , ödün vermeyen ,kendine güvenen,tok sözlü, ve zengin bakış açısı ile halk
kültürümüzde her zaman yaşayacak etkiler yarattı.
“Nem Kaldı!” türküsünde özetlediği “…Göz yaşımdan gayri nem kaldı…” dese de , yaşamı her zaman
seslendirilmekte, çok şey bıraktığı vurgulanmaktadır..Tüm eserlerinde çağdaşlığı, Atatürk’ü,gerçeği, alın
terini,insan onurunu ve emeği yücelten söylemleri ve vurguları gönüllerde ve dillerde hep yükseklerde
tutulmaktadır.Dertlere çare olarak yol göstermektedir.
Aşık Mahzuni şerif, sazı, sözü, özü ve yorumlarıyla aşıklık geleneğinde özel ve özgün bir yeri bulunan
zirvedeki usta sanatçı isimlerden birisidir. İnsanlar üzerinde ve coğrafyamızda unutulmaz derin izler
bırakmıştır.
Aşık Mahhzuni Şerif ,aramızdan ayrılsa da bütün benliği ve duyarlılılığı ile yürekten söylediği sözleri,
eşsiz yorumladığı türküleri ve onu tamamlayan tezenesi-sazı ve duruşu ile gönüllerde ve diller
heyecanla, ilgiyle ve sevgiyle hep yaşatılmaktadır. Işıklar içinde yatsın…

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *