BAYRAMLAR SEVGİ VE DOSTLUK İÇİNDİR

BAYRAMLAR SEVGİ VE DOSTLUK İÇİNDİR

YAHYA AKSOY

“…Bayramda seyranda bu Anayurtta,insan birbirine sarılır oğul/Senlik benlik olmazsa, taş taşın üstüne
örülür oğul…” Âşık İbrahim Güleç(Beyani)
Tüm bayramlar dostluk ve sevgi içindir. Dünya barışının ve toplumsal dayanışmanın temelidir.
İnsanlığın iyiliğe, güzelliğe ,doğruya ve barışa erişmesi için,tarih boyunca ilahi buyruklarda ve verilen
öğütlerde, kinden, nefretten, yalandan, yanlıştan, sapkınlıktan , aymazlıktan ve tüm kötülüklerden uzak
durularak akıl, mantık ve vicdanla hareket edilmesi emredilmiş ve ifade edilmiştir.
Doğa ile insanların ruhu arasında sürüp gelen ve kopmayan bir manevi bağın bulunduğuna inanan
‘inanç-ibadet -yaşam’ felsefesini temel alan en eski bir inanç olan Şamanizm ‘i anlamak için tarihi
kayıtlara geçmiş -A.V.Anohin tarafından tespit edilmiş bir Altaylı Şaman’nın transtayken söylediği:”Ey
kutsal büyük dağ,kara kaya!Kutsallık büyük Altay’a ulaşsın…”söylemi, tarihte inanç dünyasına,
bayramlara,insanlara ve gönüllere ışık tutmaktadır.
“Küçük şeyleri büyük sevgiyle ve ilgiyle yap ki ,büyük şeyler kendini çoğaltsın…”Aile Bilgeliği kitabının
yazarı Robın Sarma.
Sevgi ve hoş görü paylaşıldıkça büyür,gelişir ve kökleşir.
İnsan yaşamında,çocuklarının ve ailesinin öncelikli, vazgeçilmez ve özel bir yeri vardır.keşkeler
azaldıkça zamanı, olayları, konuları ve olanakları iyi değerlendirdikçe “iyi insan-iyi vatandaş” çoğalacak
huzur, sevgi ve barış yaygınlaşacaktır. Bayramlar bu gerçekleri görmemize büyük katkılar sağalacaktır.
Bu anlamda kutlanmalı ve benimsenerek yaygınlaşmalıdır.
Sevgi Mengisi Neşet Ertaş imzasını taşıyor. Sevgi üstüne söylemiş.
“Dışın güzelliği, için galayı
Yüreği pak eden sevgidir sevgi
Gula gazandıran cennet âlâyı
Hak ile hak eden sevgidir sevgi,
Gönülden sevmeyen Hakk’a eremez
Bakar ama perdelidir göremez
Perdeyi galdıran sevgidir sevgi
Sevgiler ekelim sevgi biçelim…”
Tarih boyunca insanlık acı ve tatlı, iyi ve kötü günleri birlikte yaşamakta. Ülke ve dünya barışı için ulusal
ve uluslararası örgütler kurulmakta ise de olumlu sonuçlar almakta güçlükler çekilmektedir. İnsanlığın
ortak aklı ,sevgi ve hoşgörü temelinde yücelecek ve gelişecektir.
Dinî, ulusal, geleneksel tüm bayramların amacı, paylaşmak,barışmak,dayanışmak,kaynaşmak,
yardımlaşmak, hoş görü ve sevgiyi yaşamla bütünleştirmektir.İnsan insan içindir.Hatırlanmak için
hatırlayacaksın ve unutulmamak için unutmayacaksın. Kötülüklerden uzak duracaksın.
“…Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz;
Madem ki sen bensin, ben de senim,
Niceye şu senlik benlik…” Hz.Mevlanâ
İslâm âleminin Bayramını kutluyor, ülkemize ,dünyaya ve tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur dolu günler
getirmesini diliyorum.