indir.jpg YAHYA AKSOY

EĞİTİM YAKIN ÇEVREDEN BAŞLAR

EĞİTİM YAKIN ÇEVREDEN BAŞLAR

YAHYA AKSOY

“…Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı
öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en
doğru yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit
yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir. En önemli ve verimli ödevlerimiz
öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek
kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce
olarak belirli bir program üzerinde çalışmamız gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak
yaşayacağız…” ATATÜRK
Eğitim yakın çevreden başlar ve bir göle atılan taş sonunda oluşan dalgalar gibi giderek
dalga dalga genişler.Aile,okul,öğretmen,veli ve tüm yakın çevre önemlidir.
Boğazlıyan Oğulcuk Köyünde ilkokulu kuran ve yöneten, köy enstitüsü mezunu baş
öğretmenimiz Hamdi Ünal, 20 dönüm arazi üzerinde kurduğu okul bahçesinde her türlü
tarım ürününden örnek alanlar üzerinde uygulamalar yaparak çocukları eğitirdi. Yıllar
sonra hasta yatağında yaptığı listede, yetiştirdiği çocuklardan iki bakanlar kurulu
çıkabileceğini heyecanla ve büyük bir gururla bizlere göstermişti.Kendisini rahmet ve
şükranla anıyorum.
Prof.Dr. Bozkurt Güvenç ,eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise;
kültür, yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür.”
Bütün dünya öğretmen yetiştirmede yeni anlayışları ve yeni teknolojileri yakından takip
etmekte iken, bu alanda bizim izlemekte olduğumuz yol ve yöntemler enine boyuna
tartışılmalıdır.
İhmaller, yanlışlıklar, akıl ve bilim dışı uygulamalar, bizi çıkmaz sokaklara götürür.
Zaman ve enerji kaybına neden olur. Zamanı, insanı, eğitimi,enerjiyi ve teknolojiyi
yerinde zamanında ülkemiz ve insanımız yararına kullanmasını bilmeliyiz.
Bilgiyle ve bilinçle teknolojiyi almak ve yaygın bir şekilde toplum hayatı için kullanmak
durumundayız. Geleceğin aydınlık olmasını sağlayacak. Öğrenciler,gençler, öğretmenler,
veliler hep birlikte ses vermelidir. Neler olup bittiğini sorgulamalıdırlar. Geleceğimizi
gençler şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına
girmeliler.Nobel ödülü alan Aziz Sancar yolunu izlemeliler.
Dünya eğitim teknolojiler ve projeleri kongreleri düzenlenmekte. Bu alanda yetkili ve
sorumlu olanlara büyük ve önemli görevler düşmektedir.
Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “YARINI İNŞA ET” projesi
başlatmıştır. Proje kapsamında 4 farklı şehirde(Adana,Trabzon, Konya, Mardin) 750 genç
,AKILLI ŞEHİRLER, ÇEVRE VE ENERJİ alanında sorunlara teknolojik çözümler üretecek.
150 öğretmene elektronik eğitimleri verileceği açıklanmıştır.
Bu projenin tüm ülke genelinde uygulanması için çalışmalar yapılmalıdır. TUBİTAK bu
alanda çalışmalarını yaygınlaştırmalıdır. MEB ve üniversiteler işbirliği yurt genelinde
yerine getirilmelidir. Bütün illerde bulunan üniversiteler çevrelerindeki ilk ve orta
öğretime projeler ve uygulamalar konusunda ışık tutmalıdır.
“Medeniyet doğru giden yol ise/Hürriyette berrak duran göl ise/ Sulanan ziraat nerde bol
ise/ Bereket oraya verilir oğul…” diyor Âşık İbrahim Güleç( Beyani)…
Düşünmekten , tartışmaktan çözümler üretmekten ,başarının ve bereketin nereye

verileceğini anlayarak her alanda projeler üretilmeli ve eğitim uygulamaları yapılmalıdır.
Çağı yakalamak ve geçmek, bilim ve teknoloji yarışında kazananındır.
Aydınlanmış ve gelişmiş bir toplumda yanlışlıklar barınamaz. Bunun temel unsuru
eğitimdir. Eğitim, her zaman öncelikli, önemli, hayati ve günceldir.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar
diliyorum.

YAHYA AKSOY

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *