20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KASIM
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

YAHYA AKSOY

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde
çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya
Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor.
Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren
çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamış ve o tarihten
bugüne 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden
yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf
devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında
değişim yapmaya zorlamıştır.
Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından
imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahiptir.
Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı
koşullarda barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme, uluslararası platformda
mutabakata varılmış, değiştirilmesi mümkün olmayan standartları ve yükümlülükleri
içermektedir. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme
ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için BM
tarafından bir Çocuk Hakları Komitesi de oluşturulmuştur.
Çocuklar dünyanın geleceğidir. Ülkemizde bu alanda önemli çalışmalar da yapılmaktadır.
Bütün kurum ve kuruluşlar, bu konuda özel projelere destek olmalıdır. Aile, kadın ve
çocuk konularında önemli hizmetler vermekte olan Türkiye Barolar Birliği’ni, Aile Hukuku
Derneği’ni ve 20’ye yakın STK nu gönülden kutlayarak başarılar diliyorum.
Uluslararası Af Örgütü’nün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı
faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarı had safhalara ulaşmaktadır.
İstatistikler dünya üzerinde 5-14 yaş grubu arasında 250 milyon çocuk işçi olduğunu
söylerken 12-17 yaş grubundaki milyonlarca çocuğun okula devam edemediğini ortaya
koymaktadır. Toplam 165 milyon yetimin bulunduğu rapor edilen dünyamızda BM
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’na göre her gün beş yaşın altında 22.000 çocuk
önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.
BM Çocuk Hakları Komisyonu’na göre imzacı ülkeler arasında BM’ye rapor gönderen 43
ülkeden sadece 14’ü sözleşme ilkelerini iç hukuklarına uyarlamış, diğer ülkeler
sözleşmeye uyum sağlamak için yeni ve benzer yasalar çıkarmış veya uyum sağlamak
yerine çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan BM Çocuk Hakları Komisyonu’nun tüm
çalışmalarına rağmen, bugün çocuklar hâlâ toplumun istismara en açık ve savunmasız
grubunu teşkil etmektedir.
Çocuklar, gerçekçi ve özverili yapıları ile büyüklere öncülük etmekteler ve ışık
tutmaktalar, geleceklerine sahip çıkmaktadırlar.Çocuklarımızla gurur duymalı ve onların
sağlığı, eğitimi başta olmak üzere bütün alanlarda korunması ve geliştirilmelerine
öncelik ve önem vermeliyiz. Geleceğimiz olan çocukları savaşlardan , her türlü tehlikeden
ve yanlışlıktan korumalıyız. Ancak o zaman ,geleceğe umutla bakabiliriz.

YAHYA AKSOY