27 ARALIK MİLLÎ MÜCADELE RUHU

27 ARALIK MİLLÎ MÜCADELE RUHU

YAHYA AKSOY

“Ankara’nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır.” Mustafa Kemal Atatürk
Kurtuluş Savaşımızda verdiğimiz Millî Mücadele ruhunu,Türk Milleti’nin vicdanını dolduran yüksek ve
manevi kuvveti, bütün derinlikleriyle anlamak için, Mustafa kemal Atatürk’ün Büyük Söylev’ini baştan
sona kadar duyumsayarak defalarca okumak gerekmektedir.
“Ben, 1919 yılı mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük
Türk Milleti’nin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı.
İşte ben bu ulusal kuvvete,Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım… Milletimiz çok büyüktür.Hiç
korkmayalım.O ,tutsaklık ve aşağılığı kabul etmez…”
19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa,arkadaşları ile birlikte ulusundan aldığı
yüksek manevî kuvvetle ve ruhla, Erzurum, Sivas Kongrelerini Temsil Heyeti ve halkın temsilcileri ile
birlikte yaparak, çalışmalarını olgunlaştırdı ve Amasya genelgesi ile yapılacak olanları halka duyurdu.
Ankara halkı ve yöneticileri, iş birliği içerisinde, Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye’nin Kurtuluş Savaşı
ruhunu ve inancını yüreklerinde hissediyorlardı. Gerekli hazırlıkları yaparak Sivas’a, Mustafa kemal
Paşa’nın heyecanla beklenildiğini belirten bir telgraf çektiler.
22 Aralık 1919 ‘da Sivas’tan ayrılan Mustafa kemal Paşa ve arkadaşları , halkın sıcak ilgi ve coşkusu ile
karşılanarak Kayseri,Kırşehir yoluyla 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştılar.
Üç otomobilden oluşan Temsil Heyeti kafilesini, Vali Vekili Yahya Galip,Kol Ordu Komutanı Ali Fuat
Cebesoy ve beraberlerinde bulunan atlı ve yaya binlerce Ankara halkı ve “Yolunda ölmeye geldik” diye
Atasına seslenen yiğit seğmenler , heyecan ve coşku içerisinde büyük bir içtenlikle karşıladılar.
Gördüğü manzara karşısında , yüreği duygularla, heyecan, umut ve sevgiyle dolan Mustafa Kemal
Paşa, “Cidden fevkalâde, tebrik ederim.Ankara, hakikaten millî bir merkez haline gelmiş” diye ifade
etmiş ve daha sonra , ” Bu asil hareketi hiç bir zaman unutmadım ve unutmayacağım… Ankara’nın ve
Ankaralıların, benim gönlümde müstesna bir yeri bulunmaktadır… Ankara’ya geldiğimden sonraki
mücadele hayatımızda, hürriyet ve istiklâl aşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları
her zaman minnetle yad ederim…Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihte öğrendim ve
cumhuriyet merkezi ( Ahi Cumhuriyeti dönemi) olarak öğrendim… Ankara, merkezi hükümettir ve
ebediyen merkezi hükümet kalacaktır…” demiştir.
Vehbi Koç’un ifadesiyle o yıllarda Ankara,” Her türlü medeni rahatlık unsurundan mahrum,suyu,
elektriği olmayan, toz fırtınaları ile tanınmış, ağaçsız,sönük ve küskün bir bozkır.”
27 Aralık ruhu, Ankara’nın, Türkiye Cumhuriyetinin merkezi ,Millî Mücadele’nin kalbi olmasını
sağlamıştır.Atatürk’ün sözlerinde , tarihten beri millî benliğimizde var olan bağımsızlık ve özgürlük ruhu
yansıtılmıştır.
Ankara Belediyesi Vasıtasıyla Vatansever Ankara Halkına !
Beni , Ankara’nın yurtsever hemşehrileri arasına girmeye davet suretiyle beliren iltifatınıza en içten
şükranımı bildiririm. Sevgili ulusumuzun tüm bir dünyanın düşmanlığına karşı zaferle taçlandırdığı
Kurtuluş Mücadelesi tarihinde ANKARA adı en aziz bir yeri koruyacaktır. Bu mücadeleye ilk
başladığımız sıralarda bizi kapsayan güçlüğün derecesi hepinizce bilinmektedir. Bazılarınca karşı
konulması hemen hemen olanaksız sanılan bu güçlükler karşısında sizler bir dakika duraksamadınız. ve
üç yıl önce Sivas’tan Ankara’ya ayak bastığım zaman bir örneğini geçen gün de göstermiş olduğunuz
içten ve yürekten gösteri ile beni kollarınız arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatan cesareti
sayesinde yabancı müdahalesiyle İstanbul’da kapattırılmış olan Meclis-i Mebusan’ı daha geniş bir yetki
ile ulusun şanına layık bir bağımsızlıkla Ankara’da açmak nasip olmuştur.
İstanbul’da yabancı süngülerine dayananların dağıtıkları Meclis-i Mebusan ‘da, cesur Erzurum
hemşehrilerimin fahri mebusluk sıfatını taşımakta idim. Büyük Millet Meclisi için yeniden yapılan seçimde
beni Ankara’dan üye seçmek suretiyle bu fahri sıfata ayrı bir yetki eklediniz. Büyük Millet Meclisi sizin
yüksek yakınlığınız sayesinde ,korkusuz kurtuluş mücadelesini sürdürebilmiştir…
Bundan ötürü ,ANKARA HEMŞEHRİLERİMİN ,BU VATAN KURTULUŞU MÜCADELESİNDE BİR ŞEREF PAYI VARDIR. Bu
nedenle hemşehrilerimi, bir kardeş içtenliğiyle tebrik eder ve bana karşı gösterdiğiniz kalpten sevgiye
karşılık hepinizi kucaklarım.5 Ekim 1922 /ANKARA- Gazi Mustafa Kemal

Tarihi Ankara Kulübü Derneği yöneticileri, üyeleri ve seğmenleri, Ankara halkı ile birlikte , 27 aralık 1919
ruhunu hep yaşatmakta ve canlı tutmaktalar.Tarihi görevlerini başarıyla yerine getirmekteler. Atatürk’e
olan sorumluluk görevimiz gereği , bu değerli Kulübümüzün kutlanması ve desteklenmesi ulusal bir
görevdir.
“Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, eserleri ile bilim,
kültür, sanat ve yönetim merkezi olan başkent Ankara’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temelinde
var olan ulusal bilinci ve ruhu, 27 Aralıklarda ve her gün unutmadan hatırlayarak aydınlık yolda
ilerlemek ulusal bir görevdir.
“ …Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu kâfidir” diyen büyük önder
Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüme azmi ve kararlığı ile bütünleşen ulusal bilinç, varlığımızın temeli ve
teminatıdır. Yüzüncü yıla ulaşan bu bilinç, yücelerde bir meşale gibi hep aydınlatarak yaşayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın gönlünde
büyük önder ATATÜRK’ün müstesna bir yeri vardır ve sonsuza dek yaşayacaktır.

YAHYA AKSOY