8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

YAHYA AKSOY

8 Mart “Dünya kadınlar Günü-Çalışan Kadınlar Günü” kadınları anlama,anlatma ve
sorunlarını çözme günüdür. Her geçen gün sorunları artan kadınlar ve çocuklar
olmaktadır.Türkiye’de ve Dünya’da en çok dayanışması gerekenler kadınlardır.
Yurt genelinde bir gün değil her gün gündemde tutularak, toplumsal farkındalık ve bilinç
yaratılmalıdır. Kadınların sorunlarla karşılaşması ve anılması bir insanlık ayıbıdır.
Yıllık ölüm sayılarının 500’ü bulduğu kadının ,kadın cinayetleri ve çocuk istismarı ile ilgili
olarak platformların kurulduğu ve projelerin uygulandığı, cezaların caydırıcı olmadığı bir
ortamda yaşamaktayız. Sivil toplum örgütleri, siyasi kuruluşlar, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar başta olmak üzere tüm insanlık bu konuda üzerine düşenleri yapmada geç
kalmaktadır.
İnsanlığın kaynağı ,sosyal yaşamın esası ve ailenin temel taşı olan kadınlar,ünlü şair
Tevfik Fikret’in dediği gibi, “Elbet sefil olursa kadın ,alçalır beşer.” İnsanlığın
yücelmesinde öncü kadınlar olmalıdır.Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, baş
tacı edilmelidir. Eşsiz önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi: “…Kadınlarımız daha çok
aydın,daha çok feyizli,daha çok bilgili olmağa mecburdurlar.”
8 Mart 1857’de 40.OOO kadın işçinin ağır koşullarda çalıştığı , ABD New York kentinde
bulunan bir dokuma fabrikasında , yaşanan haksızlıklara ve olumsuz iş koşullarına karşı
boykota katılması ile yaşanan olaylar ve çıkan yangın sonucunda 120 kadın işçinin
hayatını kaybetmesi büyük infiale neden oldu. 10.000 ‘den fazla kişinin katıldığı cenaze
törenleri bütün dünyada derin yankılar uyandırdı.
Uluslararası Sosyalist Kadınlar Toplantısında, Almanya Sosyal Demokrat Parti
önderlerinden bayan Clara Zetkin’in teklifi üzerine, 120 kadın çalışanın hayatını
kaybettiği 8 Mart günü ” DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” olarak oy birliği ile kabul edildi.
1921 yılında Türkiye’de “Emekçi kadınlar Günü” olarak anılması kabul edildi. 16 Mart 1977
tarihinde Birleşmiş Milletler genel Kurulu, 8 Mart gününün “DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ”
ya da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi:” …Dünya
yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Eğer gerçekten milletin anası olmak
istiyorlarsa, bugünün anaları için gerekli özellikler taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını
bugünkü yaşam için faal bir unsur haline koymak, pek çok yüksek özelliği kişiliklerinde
taşımalarına bağlıdır.”
Büyük eğitimci İbrahim Alâettin Gövsa’nın bir şiirinde söylediği gibi : “…İnsanlığın
hamurunu kadın eli yoğuruyor ve kadınlar, istikbâli doğuruyor.”
Bu ana temalarla, 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nü -Dünya çalışan Kadınlar
Günününde”, tüm dünyada, kadınların ve çocukların sorunlarının çözülmesi dileğiyle ,
kadınları saygı ile selamlıyorum. El emeğinin, göz nurunun, alın terinin ve tükenmez
enerjinin temsilcileri eli öpülecek kadınlardır.Anadolu Güç birliği kadınlar buluşması
büyük bir projedir.
Birlikten kuvvet doğar.İmecenin en güzel örneği karıncalarda, arılarda ve kuşlarda
görülmektedir. Bir de bizim halkımız da. Yardımlaşma ve dayanışmanın kültür tarihimizde
özel ve özgün bir yeri vardır.En çok,sorunları çözülmeyen ve her geçen gün artan
kadınların dayanışmaya ihtiyaçları var.
“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milleti kurtuluşa
ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.” M.K.Atatürk

Günümüzde devamlı yaşanılan toplumsal, siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel sorunlar
karşısında tüm kadınlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu durum karşısında
kadınlarımızın ve tüm insanlarımızın güç birliği yaparak dayanışması,sorunlara çözüm
yolları üreterek uygulamaya geçirilmesi ve hayatımızın, üretken, verimli, başarılı ve mutlu
bir ortama taşınarak sürdürülmesi ve geleceğe güven ve umutla bakmamızın sağlaması
için kadınların şiddete maruz kalmaları temel sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Bütün bunlar için 11 Mart 2020 günü, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde, sivil toplum
örgütlerinin önderliğinde yapılacak olan “.ANADOLU GÜÇ BİRLİĞİ KADINLAR
BULUŞMASI” büyük bir birliktelikle gücünü,önemini, önceliğini ve etkisini gösterecektir.
Bu projeye herkes sahip çıkmalıdır.Bütün illerimize yayılmalıdır. Bu alanda emek veren
tüm insanlarımızı, birlikten güç doğar diyerek kutluyor ve selamlıyorum.
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, kendi sorunlarını, kendilerinin
çözeceklerine inanıyorum.Anayurdu vatan yapan temel taşlardan birisi de
kadınlarımızdır. Anadolu şiirimde ifade ettiğim gibi: “Ben anayım,Anadolu’yum ve
analarla doluyum…”
“Tarih derki; bu kadınlar, yiğitliğin tam misâli/Nene Hatun, direnişin cesaret kokan
timsâli/
Nezahat’in, Şerife’nin, yoktur daha bir emsâli/*Mehmetçikle destan destan tarihe yazdı
adını/
Cephede omuz omuza savaşan o, Türk Kadını.”Şair A.A.Akboğa/ Kahraman kadınlarımızı
rahmetle anıyoruz.
Her geçen gün artan sorunlarlarla karşılaşan kadınların büyük dayanışmalar göstermeleri
ile gelecek günler daha iyi olacak. Huzur,başarı ve mutluluk toplumla buluşacaktır.

YAHYA AKSOY