DİJİTAL ÇAĞ

DİJİTAL ÇAĞ

YAHYA AKSOY
Bilim, kültür ve teknoloji alanında dünyada sürüp gelen değişim ve dönüşümlere göre tarihi zamanlar
çağlara ayrılmakta. Şimdi geldiğimiz zaman “DİJİTAL ÇAĞ”olarak nitelenmekte.
Dijital dünyada bilinçli bireyler yetiştirmek için zamanın teknolojik gelişimine uygun yeni içerikli bir
eğitim sistemi geliştirilmekte. Dünyada ve ülkemizde , resmi ve özel kurum ve kuruluşlar bu alanda yarış
halindeler.Şimdi dijital çağdayız.Gelecekte neler olacak göreceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRKSELL ve DQ Enstitüsü(Digital Intelligence) işbirliği yaparak 8-12 yaş
arasındaki çocukları, dijital dünya ile bütünleştirmek için eğitim programları hazırlığı yaptığı ifade
edilmekte. Toplumu aydınlatmada basına ve TV lere sorumluluk düşmekte.
TOBB , esnaf kuruluşlarının dijitalleşmesi yolunda eğitim için reklamlar vermekte.
Bir zamanlar toprakla, taşla, ağaçla oyun düzeni kuran ve çelik-çomak oyunları ile zaman geçiren
çocuklar, Her yerde ve her zaman ellerinde akıllı cep telefonları ile oyunlar indirmekte,elleri ve gözleri ile
akıl ve ruh yorgunluğu içinde dalgınlaşarak durgunlaşmaktalar.
KEŞKE ÇOCUK KALSAYDIM
Nerde o eski günler, nerde eski oyunlar
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
Seksek, misket, dokuztaş, geçmişte kaldı onlar
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
Katlardım boş bir kağıt, uçak yapıp atardım
Gökteki uçurtmamın, kuyruğundan tutardım
Saklambaç oyununda, ebe olup yatardım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
Kağıttan kayık yapar, derede yüzdürürdüm
Her gün çamur içinde, annemi bezdirirdim
Sapanımla taş atıp, komşuyu kızdırırdım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
’Aldım verdim ben seni, yendim’ diye sayardım
Takımıma hep güçlü, çocukları koyardım
Kışın naylon poşetle, dik yamaçtan kayardım
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
Ağaçtan elmaları, aşırırken gülerdim
Pabucumun ucunu, topa vurup delerdim
Kazağımın koluna, burnumu çok silerdim
Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
Zaman hayallerimi, öğütüp tek tek yerken
’Göz yumup, açmak’ kadar, yıllar geçiyor erken
Daha oynamadığım , nice oyunlar varken.

Keşke büyümeseydim, hep bir çocuk kalsaydım.
A.A.Akboğa (“Oxford Üniversitesi – 2012 Uluslararası” Müzik ve Şiirde Portreler” yıllığı şairi)
Toplum kültürünün özünü teşkil eden çocuk oyunları geçen zaman içinde çok değişimlere uğratıldı.
Doğal oyunların yerini yapmacık, teknolojik ayak oyunları aldı ve fırsatçılara yol açıldı. Çocukların taze,
temiz, çıkarsız, riyasız ve sade dünyalarına dijital takla attırdılar.
Dijital dünyada, çocukların kendilerine ve başkalarına verdikleri zararların farkına varmaları gerektiğini
ifade eden uzmanlar, özellikle tüm erişimlere açık sosyal medyada bilinçsizce ve kontrolsüz kullanılan
iletişimlerin tehlikeleri hakkında insanlar yeterli bilgi ve yeteneğe sahip değiller.
Dünya Ekonomik Formu’na katılanlar için bu alanda bilgilendirme programları düzenlenmekteyse de
bütün dünyanın bu bilgilenmeye gereksinimi olduğu ifade edilmekte.
Çocukların ,her geçen gün dijitalleşmeyle siber risklerle karşılaşmakta olduklarını ifade eden uzmanlar,
Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak ve dijital dünyada daha sorumlu ve bilinçli bireyler
olmalarını sağlamak için bu alanda eğitime öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamaktalar. Okullarda bütün
derslerde, bu konunun işlenmesine işaret etmekteler. Değişen dünya koşullarında ve salgınlarda yeni
alışkanlıklar ve sağlıklı yaşam için ailede, okulda ve toplumda verilecek eğitimler öncelik ve önem
kazanmakta.
Çocukların ,teknolojinin esiri değil , bilgi ve bilinçle teknolojinin ustası olmaları sağlanmalıdır.

YAHYA AKSOY