EVRENSEL YÖNÜYLE ATATÜRK

EVRENSEL YÖNÜYLE ATATÜRK

YAHYA AKSOY

19 Mayıs ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’nı heyecanla ve umutla kutlarken,
Atatürk’ü anlamak,anlatmak ve gençliğin sorumlulukları ile sorunlarını ele almak gerekir.
“Bir işi zamansız yapmak,o işi başarısızlığa uğratmak olur.Her şeyi sırasında ve zamanında
yapmalıdır.” diyerek bilgi , bilinç ve umutla yola koyulan ” 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığımda
elimde hiç bir kuvvet yoktu; yalnız Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vücudumu dolduran
yüksek ve manevi kuvvet vardı.İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.”
kaydını, tarihin sayfasına altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal, “YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM ”
PAROLASI” ile Kurtuluş savaşını sürdürürken,halkın temsilcilerinden kurduğu TBMM ile birlikte, ” En
büyük eserim ” dediği ve kültür temelleri üzerine kurduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİ ‘ni ” En doğru ve
gerçek yol, uygarlık yoludur” diyerek 29 Ekim 1923 ‘de ilan etmiştir.
“Dünya barışı içinde insanlığın gerçek saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve
başarıya ulaşmasıyla olabilir.” M.Kemal Atatürk (25.X.1931- Balkan Konferansı)
“O’na nasıl hayran olmayayım ?… Dehanızın büyük eseri lâik bir Türkiye yaratmak olmuştur.
Edouard Herriot (1933) Fransa eski başbakanı
“O, müslümanların da sesiydi.” Muhammed Ali Cinnah-Pakistan’ın kurucusu
“O’nun bakışı ile aydınlandık.” İkbal-Pakistan milli şairi
Sömürgecilik ve emperyalizme karşı Mustafa Kemal’in askeri ve siyasi liderliğinde sürdürülen ”
TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI” sonucunda kurulan TÜRKİYE CUMHURİYETİ , halkımızın ve ülkemizin
çağdaşlaşması yolunda çok yönlü devrimlerle taçlandırılmış ve gençliğe emanet etmiştir. Ulusun
egemenliğine dayalı Cumhuriyet Çınarı, ” Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle” sonsuza dek
korunacak ve geliştirilecektir.
Mustafa Kemal Atatürk,emperyalizmin ve cehaletin tüm dünya insanlığı için en büyük tehlike
olduğuna dikkatleri çekmiş ve bu alanda,Ulusumuz’un ve dünya uluslarının yönetiminde görev alanların
ufkunu açan evrensel bir başöğretmenlik görevi yapmıştır.
Atatürkçülük, Türk Ulusu’nun aklın ve bilimin ışığında ileri bir toplum olarak en kısa zamanda
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini ve onu geçmesini, dünya ulusları içerisinde bağımsız,onurlu, özgür,
demokratik, laik bir toplum olarak yerini almasını amaçlar.
“Atatürk’ten Düşünceler” kitabının yazarı Danıel Dumoulın, ” İnsanlık tarihi boyunca hiçbir
deha, hiçbir sezar,halka, reformları ve daha da önemli olan şeyleri O’nun gibi anlatamamıştır. Hepsini
ele almıştır.Türk Ulusu’nun tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlamıştır.” demekte.
Atatürk’ün doğumunu 100. yılına anlamlı bir kararla katılan UNESCO, Atatürk’ün

evrensel düşünce ve uygulamalarına vurgu yaparak, O’nu dünyaya örnek göstermiştir:
“Atatürk, uluslar arası anlayış ve barış yolunda çaba harcayan üstün bir kişidir. Olağan üstü bir
devrimcidir. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önderidir. İnsan haklarına saygılı, dünya
barışının öncüsüdür. İnsanlık arasında hiçbir din,dil,ırk ve cinsiyet gözetmeyen, bir uyum ve işbirliği
çağının doğacağına inanan eşsiz bir devlet adamıdır.”
Küba’da, Santiago’da, Amsterdam’da,Aşkabat’ta , Yenizelenda’da, Venezuela’da, İsrail’de,
Yenidelhi’de , Roma’da, Kazakistan ‘da ,Azerbaycan’da anıtları, parkları, caddeleri,okulları
,düşünceleri,uygulamaları ve devrimleri ile ATATÜRK, bütün dünya insanlığının gönlünde yer
tutmuştur.
Hitler’in 2.Dünya Savaşı’na neden olacağını, SSCB’nin dağılacağını ve ” Tarihi bir, kültürü bir
kardeşler olan Türk Dünyası’nın bağımsızlığa kavuşacağını” çok önceden gören Atatürk, geçmişi çok
iyi bilen, gelişmeleri değerlendiren ve geleceği gören önder ve örnek bir lider olarak tarihteki saygın
ve seçkin yerini almıştır.
Yabancı devlet adamlarının değişik zamanlarda verdikleri mesajlar ile ANITKABİR defterine
yazdıkları görüş ve düşünceler, ATATÜRK’ün insanlığın belleğinde derin izler bırakan, hayranlık
duyulan, aranan, imrenilen , örnek alınan, saygı duyulan evrensel bir devlet adamı olduğuna vurgular
yapan tarihi belgelerdir.

“Bütün ünlüler arasında ATATÜRK, en büyüğüne nail oldu.” Fransa Cumhurbaşkanı C.De
Gaulle (25.10.1968)
“Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu” eseri yazan İng. Yazar L.Kinross, “Bir çok dünya lideri
Atatürk’ü kendilerine bir simge ve örnek olarak almışlardır.” demektedir.
ABD’de değerli bilgilere sahip bulunan “Kongre Kitaplığı”, Atatürk’e ait araştırmalara yer veren
sadece batı dillerinde 5.000 ‘nin üzerinde eser bulunmakta.
Türkiye’de Ankara Milli Kütüphane Atatürk Belgeliği’nde;
2872 kitap,155 süreli yayın, 1371 kitap dışı doküman, 227 adet dosyada Atatürk’e ait fotoğraf
olmak üzere toplam : 4398 belge bulunmakta. Ayrıca İş Bankası’nın Atatürk’e armağan ettiği malzeme
ile Atatürk’ün TBMM’de tuttuğu kendi el yazma notu da bulunmaktadır.
“Eğitimimizin temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir” diyerek harf devrimi yapan ve okuma –
yazma seferberliği ile bütün ülkeyi okul haline getiren, yokluklar içinde ve savaş halindeki ülkeyi , ilme
ve fenne dayanan bir eğitim sistemi ile çağdaş uygulamaları hayata geçiren BAŞKOMUTAN, ÖNCÜ , ÖNDER
LİDER VE BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK bütün dünyanın “BAŞÖĞRETMENİ” olarak
benimsenmiştir.
Medeni kanun, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması, Türk tarih ve Türk dil
Kurumları’nın kurulması, Kıyafet devrimi,ulusal bankaların kurulması , tarım alanında uygulamalar, ulusal
sanayi, her alanda eğitim kurumları açılması ile toplumun değişim ve dönüşümüne büyük katkılar
sağlamıştır.
Savaş yıllarında birkaç kez Ankara’yı ziyaret eden Fransız gazeteci Gaulis, Paris’ten
ayrılırken bir dostuna şunları yazıyor: ” Yakında Ankara’ya dönüş armağanı olarak bir bavul kitap
götürüyorum.Şimdi orada en çok aranan şey kitaptır.”
Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş Savaşı yıllarında %90 ‘ı okuma yazma bilmeyen bir toplumdan
okuyan- yazan -üreten -paylaşan çağdaş yepyeni bir ulus yaratarak dünyaya örnek olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, Birleşmiş Milletler’in ve UNESCO’nun kuruluşundan yıllarca önce ,
evrensel düşünceleri ve uygulamaları ile bu uluslararası kuruluşların amaç ve felsefesine ilham kaynağı
olmuştur.
Çanakkale Savaşı’na istila için uzak diyarlardan asker gönderen analara ” Göz yaşlarınızı
dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” diye seslenen büyük
asker ve eşsiz devlet adamı M.Kemal ATATÜRK’ün mesajı insanlık tarihinde bir ilktir.
Son yıllarda Çanakkale’ye evlatlarının mezarlarını ziyarete gelenlerin , Atatürk için söyledikleri
övgü, sevgi ve hayranlık dolu sözler , insanlığın barış ve hoşgörü dağarcığında seçkin ve saygın yerini
almaktadır.
Bir Avustralya’lı (ANZAK) ana şunları söylemiş : ” Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi
bağrına basan büyük komutan Mustafa Kemal’i hiçbir zaman unutmuyoruz. Çanakkale’de yatan
evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler de huzur içindeyiz.”
Üyesi olmak için sırada beklediğimiz Avrupa Birliği temsilcilerinin , ” Atatürk’ün görüş ve
düşünceleri bizim için rehber olmaktadır” sözleri, Atatürk’ün dünya ulusları arasında saygınlığını
gösteren açık ifadelerdir. O’nun çağdaş uygarlığı geçme arzusu ile örtüşmektedir.
Çağdaşlaşma ile örtüşen ve örüntülenen güzel sanatların, toplumsal yaşamda hayata
geçirilmesi için kimsenin yapamadığını yapan, tam bağımsızlık yolunda düşünce ve eylem önderi ve
sömürgecilere karşı ilk devrimi yapmış asker olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya örnek
lider olarak kabul edilmiş ve 24 Mart 1923 tarihli TIME DERGİSİ’ne ilk kez kapak olmuştur.
ABD’de kurulu, ilk gerçek Amerikan yazarı olarak tanınan , dili ve edebiyatı en üst düzeyde
sanatsal olarak barışçıl amaçlarla seçkin, saygın ve etkili bir şekilde hoşgörü yolunda insanlığın
hizmetinde kullananları üyesi kabul eden Mark Twen Edebiyatçılar Cemiyeti , ilk Türk olarak M.Kemal
Atatürk’ü üye seçmiştir. Daha sonra Sait Faik ve Yaşar Kemal’e fahri üyelik verilmiştir.

Atatürk’ün ” muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için, ” zaman ölçüsü , geçmiş
asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir”
diyerek, dünya ulusları ve ulusumuz için izlediği tutum ve uygulamaları , tüm dünyada barış, güven ,
özgürlük ,adalet, huzur ve hoşgörü alanlarında evrensel bir lider olarak ilham kaynağı olmuştur.
İngiliz Devlet Adamı Lordd Kinross:. “O, yarını görürdü” demiştir.
!9 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayaramımız kutlu olsun.

YAHYA AKSOY