ZAMANIN RUHU

ZAMANIN RUHU

YAHYA AKSOY

Uluslar sahip oldukları özelliklerini,yüzyıllar boyunca yaşattıkları ve geliştirdikleri kültürlerine borçludur.
Tüm uluslar bu özellikleriyle, dünya insanlığının temelde bir, ancak görünürde farklı renklerini ve
kültürlerini oluşturan bir mozaiğin parçalarını oluştururlar. Aynı pirizmadan geçen ve farklı renklere
ayrılan ışınlar gibidirler. Görünürde farklılıklar gösterirler…
Toplumların farklılıkları genetik ve çevresel faktörlerin farklılıklarından kaynaklanır.
Bu farklılıklara neden olan önemli bir faktör de, farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların “Ruhsal
temalarında” görülen farklı kültürlerin oluşmasıdır.
Toplumları anlamak için zamanı, kültür değerlerini ve toplumun ruhsal farklılıklarını, araştırmaları, fikirleri
, düşünceleri ve yorumları birlikte değerlendirmek gerekir.
Tarih süreçte zaman ve mekân kavramları ile birlikte, toplumun yaşadığı sosyal, kültürel yapıyı bilimsel
gerçekler ışığında ele almak, bizi sağlıklı kararlara ve görüşlere götürür.
Zamanın ruhunu anlayamayanlar ve kavrayamaylar toplumun kimliğini, benliğini ve kişiliğini tam olarak
değerlendiremezler.
Bütün alanlarda ve özellikle toplum yönetiminde görev alanlar ve diğer sorumlular zamanın ruhunu doğru
algılamak durumundadırlar.
Yüzyıllar boyunca, geçmişten geleceğe akıp giden toplumsal değerleri sağlam ve sağlıklı bir şekilde
değerlendiremeyenlar , zamanın ruhununu kavrayamayanlardır.
Nasrettin Hocaya sormuşlar :
“Neden her sabah gün ışımaya başlayınca dışarı çıkan insanlar sağa, solan ve dört bir yana gidiyorlar?
Neden hep bir yöne gitmiyorlar?
Nasrettin Hoca şöyle cevap verir : Eğer insanların hepsi bir tarafa ve hep bir yöne giderse dünyanın
dengesi bozulur…”
İnsanın, toplumun ve dünyanın dengeye ihtiyacı var.Fiziki, felsefi, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik
tüm yönlerden denge unsurları birbişriyle bütünleşmeye ve uyum sağlamaya çalışır. Bun u
görenemeyen insanlar, toplumla,ülkeler, yöneticiler ve uluslar huzur bulamazlar. Oysa dünyada
insanların ve toplumların aradığı huzurdur. Huzur mutluluğun, verimin, başarın ın ve sağlıklı yaşamanın
temelidir….
Sevginin bilge şairi Fikret Sezgin, zamanı, insanı, neyi ve sevgiyi bir dörtlükte harmanlamış:
“Zaman yaşamıyorsa saat isterse dursun,/Yaşam gönül harmanı, seni seven savursun./Sevgi
kamıştan değil,seven nefesten gelir./Sevdiğinin elinde severek ney olursun.”
SEVGİ GÖNÜLDE GÜLDÜR/KİN YÜREKTE YÜKTÜR…
SEVGİ PINAR OLSUN GÖNÜLLERE DOLSUN,
TÜM İNSANLAR,
İYİLİKTE,HOŞGÖRÜDE,SEVGİDE BİRLEŞEREK DOSTOLSUN,KARDEŞ OLSUN.
TÜRK KÜLTÜRÜ BİLGESİ ,İÇLİ VE ÖZLÜ SEVGİ ŞAİR YUNUS EMRE’NİN DEDİĞİ GİBİ:
“SEVELİM SEVİLELİM DÜNYA KİMSEYE KALMAZ.”
Filozofların,şairlerin ve halk bilgelerinin derin düşüncelerinde, antik öykülerde, masallarda, manilerde,
ninnilerde ,destanlarda,şarkılarda ,türkülerde ve yaşam felsefesinde “Zamanın Ruhu” gizlidir…
Okumasını bilene…

YAHYA AKSOY