Pandemiden alacağımız ders yok mu ?

—YAŞAMDAN ALAMADIĞIMIZ DERSİ  KÜRE-
SEL PANDEMİYLE VERİYORUZ.—
 Nevzat CEYLAN
    Değerli okuyucularımız,
Küresel salgının  dünyamızı kuşatmadan önce-
ki yaşamlar, soluk alıp veren  ama maalesef,
geçen zaman tünelinin anlam ve kıymetin  id-
rakına varamayan bir insanlığın adeta bir öy-
küsü gibiydi.
       Hani romanlarda genellikle ya mutlu son-
la, ya da mutsuz bir serüvenle, biten bir hayat
var ya işte bizdeki de bardağın boş tarafıyla
bakan, ama yaşamın kadir ve kıymetini ve ken-
dini sorgulamayan bir hayat.Halbuki amaçsız
bir hayat, kadersiz bir hayat gibidir.
        Hayatın, zamanın, sağlığın, sevginin, yar-
dımlaşmanın, insanlığın ölümün bir şerit gibi,
bizlere yaşamın anlam ve kıymetini sunacak,
değerlerle aşikar bir hayatı teneffus edeceği-
mize, maalesef  sorgulanmayan bir hayatın,
zevkü sefasından ödün vermeyen bir hayata
aşina olduk.
       Kısacası hayatta kolaycılığa kaçtık.Zora
düşmeden durup kendimizi, ve etrafımızdaki
güzellik ve değerlerin idrak ve anlamından
dersler çıkartamadık.Şimdi insanlık hayatımızı
altüst eden bir salgınla ne kadar hayata  ve in-
sanlığa kör kaldığının  semeresini  şimdi öde-
mek zorunda kalıyor.Değerli insanlar, başımıza
beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıymetini
bilin.
Ölüm gelmeden önce,hayatın
Hastalık gelmeden önce, sağlığın
Meşguliyet gelmeden önce, boş vaktin
İhtiyarlık gelmeden önce, gençliğin
Fakirlik gelmeden zenginliğin
      Değerli insanlar, yaşamın değer ve yargı-
larından tat almak bugünlerde saklıdır.Zaman
ilerledikçe bu tatlardan uzaklaşıyoruz.İşte za-
manında farkına varamadığımız, ve geç kaldı-
ğımız değerlere, güzelliklere, maalesef bu kü-
resel pandeminin hayatımıza girmesiyle,zama-
nında atmadığımız bir adım için, şimdi yüz a-
dım atmak zorunda kalıyoruz.
     Tekrar bu salgından hayatını kaybeden in-
sanlarımıza Allahtan rahmet, aile ve yakınlarına
başsağlığı dilerken, bu hastalığa yakalanmış,
tedavisi süren hastalarımıza da Allahtan şifa
diler, bir an  önce sağlıklarına kavuşması için
niyazda  bulunuyoruz.Allah bir daha insanlığa
böyle bir musibet yaşatmamasını diliyoruz.
Saygı ve sevgilerimle