DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

YAHYA AKSOY

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız şanlı,yüce bir toplum halinde yaratır ya da tutsaklığa
yoksulluğa sürükler.” ATATÜRK
“…Yüz yıl sonrsıysa düşündüğün, halkı eğit.” Kuan TZU (İ.Ö.1000)
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti çağdaş eğitim temelinde bir uygarlık
projesidir. Eğitimli insan gücü bir ülkenin en büyük zenginliğidir.
“…Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı
öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru
yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit yitirilmeksizin
yayılması ve gelişmesi gereklidir. En önemli ve verimli ödevlerimiz öğretim ve eğitim işleridir.Bu
işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin
sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce olarak belirli bir program üzerinde çalışmamız
gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak yaşayacağız…” ATATÜRK
Eğitim yakın çevreden başlar,aile,okul,öğretmen ile ülkeye ve dünyaya açılır.
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve onlarla kitaplar arasındaki bağı kuvvetlendirmek için, her
yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü ile başlayan hafta, Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlanmaktadır.
İlk kez 1917 yılında, Amerikan izcilerinin kitaplık yöneticileri, bu haftanın ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’
olarak kutlanmasını önermişlerdir. Aydınlar, yazarlar ve yayıncılar önerinin benimsenmesi için çok
çalışmışlarıdır. Bu çalışmalar sonucu Kasım ayının ikinci haftası dünyanın birçok uygar ülkesinde Dünya
Çocuk Kitapları Haftası olarak kabul edilmiştir ve hafta 1919 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır.
Ülkemizde bu haftanın kutlanmasına 1947 yılında başlanmıştır.
Kasım ayı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgilii kurum ve kuruluşlar , haftayla ilgili
etkinlikler hazırlayarak kutlamalara katılmaktalar. Bu hafta içerisinde MEB ve diğer uzmanlar,ilgililer okul
kitaplıkları konusunu ele almalıdır. Yıllardır yapılan ihmaller artık son bulmalıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu haftanın en büyük amacı çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve
kitap sevgisini kazandırmaktır. Bakın usta denemeci Suut Kemal YETKİN, kitap sevgisini nasıl anlatmış;
“Dünyada hiç bir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz
renk, ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara
sarılmaktır. Düşünüyorum da, şu dünyada kitaplar yok oluverse, yaşamak ne denli güçleşir, çekilmez bir
ağırlık olur. Dünyamızı nasıl insansız düşünmezsek, insanı da kitapsız düşünemeyiz. Beyinde,
düşüncenin kıvılcımının parladığı ilk andan beri, insan düşündüğü ve duyduğunu türlü şekillerle, eline ne
geçirdiyse ona yazmaktan, çizmekten kendini alamamıştır. Okuyan kişi için kitaplığın yanı başından daha
rahat bir yer olabileceğini sanmıyorum….”
Çocuk kitaplarının, gelişmekte olan dünya teknolojisi ile bilimsel çalışmalara ayak uydurması
gerekmektedir.Bu gelişmelere uygun çocuk kütüphaneleri de uygulamaya konulmalıdır. Açılmakta olan
kitap fuarlarında çocuk yayınları köşelerine özel bir önem verilmelidir.
Dijital gelişmelerin her yanı sardığı günümüzde çocuk kitaplarını ve çocuk kitaplarıyla birlikte diğer
eğitim araçlarını da çok dikkatli bir şekilde kullanmak,aileleri ve çocukları bilgilendirerek bilinçlendirmek
esas olmalıdır.
“Aç kapıyı,bekle bizi/Hep beraber gelen biz/Kol kolayız el eleyiz/Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz/Soru biziz, cevap biziz/Merak edip araştıran/Dünyalar keşfedeniz
Oyun biziz, müzik biziz/Koşan biziz, duran biziz/Yürekteki rengi bulup
Hep yeniden resmederiz/Tohum biziz,toprak biziz/Güneş biziz, yağmur biziz
Her gün biraz daha büyüyorken/Çiçeklenip açan biziz/Yarınlarsa hep baktığın

Bir umutsa aradığın/O da biziz, o da biziz.” Nil Karaibrahimgil
“Umut biziz ve gelecek biziz” diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle
yüceltmeliyiz. Geleceğimizi gençler şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme
yarışmasına girmeliler.Nobel ödülü alan Prof.Dr. Aziz Sancar yolunu izlemeliler.
Prof.Dr. Bozkurt Güvenç ,eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise; kültür,
yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür. Kitaplar bu yolda en önemli
kaynaklardır.
Her kitap hayata açılan bir penceredir. Okuyan çocuk kafası aydınlanır ve dünyayı aydınlatır..