ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

YAHYA AKSOY

“Bir elinde tebeşir, diğer elinde silgi
Hep yetişmemiz için, yazarsın öğretmenim
Her gün her saat durmaz, sunarsın farklı bilgi
Kaderimin yolunu , çizersin öğretmenim.
Karanlığın içinde , ‘meşale’ yakan sensin
Bütün çiçeklerine, gözü gibi bakan sensin
Minicik beyinlere, ilimle akan sensin
Cehâleti bilginle , ezersin öğretmenim. ”
Değerli şair A.Alev Akboğa , duyarlı yüreği ve akıcı kalemiyle, tüm öğretmenler adına çocuğunun
öğretmenine böyle seslenmekte ve hepimizin duygularına tercüman olmakta.
Türkiye Cumhuriyetini bilim ve akıl ile kültür temelleri üzerinde kuran M.K.Atatürk, 1923 yılında Sirkeci
Garı’ndan yurt dışına gönderdiği öğrencilere şu telgrafı çekiyor :
” Sevgili öğrenciler, sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz.”
“Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vücudumu dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı;
işte ben bu milli kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım ” diyerek ilham kaynağı olarak Türk
Milleti’nin vicdanını gören M. Kemal Atatürk, emperyalizme, sömürgeciliğe ve çağdışı olan her şeye karşı
açtığı savaşlarda özgürlük ve bağımsızlık yolunda eşsiz başarılar sağlamıştır.
En büyük başarılarından birisi olan ” HARF DEVRİMİ’ni ” 1 Kasım 1928 ‘de gerçekleştiren, 24 Kasım 1928
‘de ” MİLLET MEKTEPLERİ BAŞ MUALLİMLİĞİ’Nİ” kabul eden ATATÜRK, bütün yurtta okuma- yazma
seferberliği başlatarak :
” OKUMA YAZMA’ YI HER YURTTAŞA,KADINA, ERKEĞE; HAMMALA, SANDALCIYA ÖĞRETİNİZ. BUNU YURTSEVERLİK ÖDEVİ BİLİNİZ”
diyen Atatürk’ün, ” Millet mektepleri baş öğretmenliği’ ni” kabul ettiği tarihi esas alan MEB, 24 Kasım 1981
yılından itibaren , “ÖĞRETMENLER GÜN” olarak 24 Kasım tarihini belirlemiştir.
Daha önce , UNECO ve İLO örgütlerinin önerileri üzerine ,5 Ekim 1966 tarihinde
“Öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı alan Birleşmiş Milletler teşkilatı, 5 Ekim 1994’de 5
ekim tarihini “DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ” olarak ilân etmiştir. 100 ‘e yakın ülkede bu tarih, “Dünya
Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Türkiye’de belirlenen 24 kasım Öğretmenler gününün Cumhuriyetimiz ve Atatürk’le ilgili olarak
özel ve özgün bir yeri ve anlamı bulunmaktadır.
Bu tarihin belirlenmesinde “Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı-1981″ etkinlikleri çerçevesinde,
görevlerim nedeniyle ,1981 yılında Valilik sanat galerisinde, Ankara’da açtığımız “BELGELERLE OKUMA-

YAZMA SEFERBERLİĞİ” sergisi etkili olmuş ve bu tarihin belirlenmesinde , MEB ‘da görev yapan Öğretmen
General Osman Güngör Feyzoğlu ile birlikte gösterdiğimiz gayretler aydınlatıcı, etkili ve Öğretmenler
Günü’nün tarihi konusunda belirleyici olmuştur.

Dünya ve ülkemiz için en önemli ve öncelikli sorunları arasında devamlı yer alan okul-
öğretmen- öğrenci konuları bu önemli günlerde ve yıl boyunca gündemde tutulmalıdır.En üst düzeyde

tartışılmalı, bilimsel ve teknolojik verilerden sonuna kadar yararlanılmalıdır. Ulusların kaderi eğitim ve
öğretime sıkı sıkıya bağlıdır. Bir yanda “Dünya Eğitim Zirvesi” toplanmakta, dijital eğitim tartışılmakta, bir
yanda küresel ısınma ve ekolojik dengeler tartışılmakta, bir yanda 2050 ‘de dünya nüfusunun 9 milyara
ulaşacağı hesap edilmektedir.Her alanda bilimsel çalışmalara önem verilmeli.
Dünya ülkelerinin eğitim yarışında, akıl,bilim ve teknoloji temelini esas alarak çalışmalıyız.Ulusal eğitim
ve öğretim, günlük çıkarlara dayalı kişisel tercihlere bırakılamayacak kadar ulusal ve evrensel boyutlara
sahiptir.
“Alnımızda bilgilerden bir çelenk /Nura doğru can atan Türk genciyiz,
Yer yüzünde yoktur olmaz Türk’e denk /Korku bilmez soyumuz.
Candan açtık cehle karşı bir savaş /Ey bu yolda ant içen genç arkadaş
Öğren öğret hakkı halka ,gürle coş/ Durma durma koş.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun /Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.”
Türkiye’de Öğretmenler Günü denince ilk akla gelen Köy Enstitüleri olmaktadır. Eğitim-öğretim ve
öğretmen kavramıyla bütün yönleriyle bütünleşen köy enstitüleri,tamamen Türkiye’ye özgü , iş içinde ,
teorik ve uygulamalı olarak ülkemizin ve ulusumuzun bütün yönleriyle hem kalkınmasını ve gelişmesini
, hem de “Marşında” ifade edildiği üzere,demokrasi için çağdaş bir eğitim sistemini kısa sürede
uygulama alanına geçiren ve çok başarılı sonuçları görülmesine rağmen 17 Nisan 1940 ‘da yurdun
kırsal dört bir yanında 21 bölgede açılan ve 1954’de aceleyle ve iyi niyetten yoksun bir şekilde kısa
sürede kapatılan köy enstitüleri ,1308 kadın, 15.943 erkek olmak üzere toplam 17.251 köy öğretmeni
yetiştirmiş ve yurt genelinde bir yeni umudun, ışığın, sönmez aydınlığın ve çağdaşlığın kapılarını
açmıştır. Mustafa Necati, H. li Yücel, İsmail Hakkı Tonguç başta olmak üzere bu alanda tüm emeği
geçenleri, hasretle, özlemle,rahmetle ve saygıyla anıyoruz.
Eski köy enstitülerinden birisi olan Hasan Oğlan Köy Enstitüsü’nü , bütün uygulama alanları ,
binaları, atölyeleri , araç ve gereçleri ile birlikte ,toplumsal kalkınma ve değişimi sağlayan çağdaş bir
eğitim kurumu örneği olarak EĞİTİM MÜZESİ haline getirmeliyiz.Bu alanda atılan adımların
engellendiğini üzüntüyle görmekteyiz.
Pazarören Köy Enstitüsünden mezun olduktan sonra doğduğu Boğazlıyan-Oğulcuk Köyü’ne
öğretmen olarak gelen ve benimde içinde bulunduğum çok sayıda köy çocuğunun istikbali için güçlü
temeller atarak gelecekte en büyük sorumluluk mevkilerine yükselen insanları yetiştiren , kurduğu
uygulama bahçesi ve uyguladığı eğitimle MEB ile UNESCO tarafından dünyaca anılan ve örnek
gösterilen çalışmalara , eserlere imzasını atan ve yıllar önce hasta yatağında eski öğrencileri ile
ziyaretine gittiğimizde ” Oğulcuk Köyü’nde yetiştirdiği öğrencilerinin, ülke yönetiminde en üst düzeyde
sorumluluk mevkilerine geldiklerini ve bunlar arasından, iki bakanlar kurulu oluşacak listeler yaptığını ”
heyecanla, gözleri parlayarak ve gururla söyleyen, rahmetli Baş Öğretmenimiz Hamdi Ünal’ı ve birlikte
çalıştığı öğretmenimiz Mehmet Ayyıldız’ı da rahmet ve minnetle anıyorum.
Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenleri, rahmetle ve
saygıyla anarak selamlıyor ve ülkemizin en büyük zenginlik kaynağı ve dayanağı olan eğitimli insan
gücünü ve Cumhuriyetimizin bekçileri fikri hür, vicdanı hür gençliğimizi yetiştiren tüm öğretmenlerin
sorunlarının çözülmesi dileklerimle, “ÖĞRETMENLER GÜNÜ’nü kutlayarak, başarılar diliyorum.