GAZİLER GÜNÜ 19 EYLÜL

GAZİLER GÜNÜ 19 EYLÜL

YAHYA AKSOY
“Gaziler, yaşayan anıtlardır.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
“…Savaş zaruri ve hayati olmalıdır…Milleti savaşa götürünce, vicdanımda acı duymamalıyım.
Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceği diye savaşa girebiliriz. lâkin ,millet hayatı tehlikeye
maruz kalmadıkça; savaş, bir cinayettir.” Mustafa Kemal Atatürk
1915 ‘de milletimiz, hayatı tehlikeye düştüğü için kaçınılmaz olarak yapılan Çanakkale Savaşı,
milletimizin kaderini ve tarihin gidişini değiştirmiştir .
Ülkemize bağımsızlık getiren ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan Çanakkale Savaşı yıl
dönümlerinde, bütün dünya ülke temsilcilerinin katılımıyla ” Barışı Getiren Savaş ” olarak anılması çok
anlamlı olacak ve bütün dünyayı ortak bir tema üzerinde gönül ve işbirliğine götürecektir.
Bir açık hava müzesi durumunda olan , savaşın geçtiği kutsal tarihi mekânları ” BARIŞ GETİREN
SAVAŞ MÜZESİ” olarak düzenlemek çok yerinde ve etkili bir ulusal hizmet olarak değerlendirilecektir.
“… Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyom düşmana karşı …” dizeleri ile başlayan.ülkemiz ve
dünya tarihine altın sayfa olarak geçen, gurur kaynağımız,emperyalizmi mezara gömen efsane
Çanakkale Destanı , 2015 yılında 100. yaşını tamamladı.Nice yüzyıllar unutulmayacak. Hafızalarda,
gönüllerde, ruhumuzda, ve benliğimizde hep yaşayacaktır.
İngilizler ve Fransızlar çıkar birliği yaparak Osmanlı başkenti İstanbul’u ele geçirmek niyetinde idiler.
Çanakkale Boğazından gemilerini rahatlıkla Karadenize geçirmek istiyorlardı.Bütün güçleri ile boğaz
girişini ateş altında tutarak 18 Mart 1915’te su üstü ve su altı muharebe gemileriyle taarruza geçtiler.
Boğaz girişinde bir kısım gemileri batırıldı ve bir kısmı da kullanılamaz gale getirildi. Çok sayıda ölü
verdiler ve 18 Mart boğaz muharebesi Türklerin kesin zaferi ile sonuçlandı.
Deniz yoluyla boğazı aşamayacağını anlayan emperyalistler, kendi yanlarına aldıkları paralı yabancı
askeri güçlerle birlikte Gelibolu Yarımadası’na çıkarak ,karadan boğazı savunan tabyaları susturmak
istediler. Bu harekât için askerlerini ve donanma sayılarını artırarak en üst seviyeye çıkardılar.
Topraklarımızda sarsılmaz bir iman ve iradeyle karşılaştılar.
Anadolu yakasında Seddülbahir , Arıburnu ve Kumkale bölgelerine çıkarma yaptılar. Aylarca süren
kara muharebelerinde sonuç alamadılar. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in askeri
birlikleri ile yaptığı olağüstü savunma karşısında arkalarında binlerce ölü bırakarak bölgeyi terk ettiler.
Türklerin zaferi ile sonuçlanan Çanakkale Muharebeleri’ne yaklaşık 500.000 kişi ile katılan Türk
askerlerinden sonuçta; 57.000 şehit, 21.000 hastalıktan ölüm,10.000 kayıp, 100.000 yaralı,64.000’i
hasta olmak üzere 252.000 zayiat verilmiştir.
Gaziler için madalya:”işbu madalya sihibine(gaziye) devlet memurlerı,askerler ve bütün zabıta
vesaire tarfından özel hörmet ve saygıda bulunulacaktır.”İMK-20 Kasım 1920-Mad:10
Türkiye Muharip Gaziler Derneği yıllardır yaptığı anlamlı çalışmaları,kalıcı uygulamaları,
belgelere dayalı yayınları ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri ile gazilerimizin manevi
hatıralarını yaşatmakta ve bu konuda yazılmış eserler ve çekilmiş belgeseller de ulusal bilince
katkılar sağlamaktadır.
İngiliz , Fransızlar ve onların maşaları, 500.000 kişi ile katıldıkları muharebeyi 252.000 kişi zayiat
vererek , yarımadayı arkalarına bakmadan terkettiler.
Çanakkale’yi geçilmez yapan ve 18 Mart 1915 ‘de zafere ulaşan , komutan Mustafa Kemal başta olmak
üzere, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak,topun namlusuna süren efsane kahraman Seyit
Onbaşı’yı, yüzbaşı Sırrı Beyi, Akbaş Şehitlerini, 57. Piyade Alayı şehitlerini , kınalı
Hasanları,dedelerimizi ve yüzlerce liseli, üniversiteli şehitlerimizi unutmadan rahmetle, gazilerimizi
minnetle ve saygı ile anıyoruz. “Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek sonsuza dek anacağız.

kınalı Hasanların,Seyit onbaşıların,isimsiz yüzbaşıların, liseli ve üniversiteli öğrencilerimizin vatan için
ateş ve barutla yoğrulan Gelibolu Yarımadası topraklarında,Anafartalarda, Çanakkale sularında can
verdikleri , Türkiye’nin kaderini belirleyen “Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe altın harflerle yazdıkları
gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri de atılmış oluyordu.Mustafa Kemal, Ulusumuz gönlünde milli
kurtarıcı kahraman olarak bayraklaşıyor ve Kurtuluş Savaşımızın Baş Komutanı ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu önderi güneş gibi doğuyordu.
19 Kasım 1918 tarihli ” Minber Gazetesi” şunları yazmıştı :
“itiraf edelim ki vatanın emsalini yetiştirmekte cömertlik göstermediği birkaç müstesna zekâdan biri,
hatta birincisi… Mustafa Kemal Paşa’dır… Anafartalar’ ın yegâne müdafii ve İstanbul’un kurtarıcısı
münhasıran kendisi olmasına rağmen bu hakikati pek çok zaman ifşa etmedi…”
Dünyaya barış ve ülkemize bağımsızlık kazandıran bu zafer günü, şimdi barış ve dostluk günü olarak
değerlendirilmelidir.
Milli Şairimiz M.A.Ersoy’un ,” Bastığın yerleri ‘ toprak’ diyerek geçme tanı : Düşün altında binlerce
kefensiz yatanı ” diye anlattığı, şair N.H. Onan’ın ” İstiklâl uğrunda namus yolunda /Can veren Mehmet’in
tyattığı yerdir” dediği Gelibolu Yarımadası, vatan ve özgürlük uğrunda canlarını veren binlerce şehitin
yattığı tarihi bir anıt olarak şimdi dünya barışına adanmıştır.Geçmişte haksız yere savaşa tutuşan
insanların torunları Çanakkale’de buluşarak barış ve dostluk mesajlarını dünyaya duyurmaktalar.
Daha o yıllarda ünü bütün dünyaya yayılan , milli kahraman Mustafa Kemal için , Pakistan özgürlük şairi
Mazrul İslam ,1919 yılında yazdığı “Kemal Paşa” isimli uzun bir şiirinde şöyle demekte: “…Kudretli
Kemal’lere muhtacız biz de,/Şahlanan bayrak oldun içimizde…”
Efsane topraklar üzerinde kurulmuş Çanakkale’yi 1915 yılında geçilmez yapan , askeri birliklerin
önünde bir cesaret kahramanı olarak düşman siperlerine atılan, 19’uncu Tümen ve Bölge komutanı
Kurmay Yarbay Mustafa Kemal , Kurtuluş savaşımızın özünü ve önemini tarihe altın harflerle yazılan
sözleriyle , 20 Eylül 1921’de , silah arkadaşlarına (erlere) teşekkürlerini, tarihi mesajında ifade etmiştir:
NEFERLERE
“Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel,sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış
idim. Dünyanın hiç bir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam bir askere
rasgelinmemiştir.Her zaferin mayası sendedir; her zaferin en büyük payı senindir.Kanaatinle,
imanınla,itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nişhayet alteden büyük
gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime pek aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları,
zabitleri,neferleri olan bir millete,yad elleri altında köle olmak mümkün değildir.Bu defa TBMM ‘nin,
hakkımda,yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla teccelli eden iltifat ve teveccühü,doğrudan doğruya size
racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene
ordudur. Sizin kahramanlığınızla,sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar bahasına kazanılan büyük
muzafferiyetin millet tarafından takdirine delâlet eden bu ünvan ve rütbei , ancak size izafe ederek,
bütün askerlik hayatımın en büyük sermayei iftiharı olarak taşıyacağım. Cenabıhak, giriştiğimiz kurtuluş
mücadelesinde, şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin,kahramanlığın
hakkı olan kat’î halâsı nasip etsin.”Başkumandan Mustafa Kemal- 20 eylül 1921
Mustafa Kemal Atatürk ,1934 yılında, Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak, dünyaya yayınladığı
hoşgörü mesajında, eşsiz bir komutan ve devlet adamı , dünya barışını isteyen evrensel yürekli büyük
bir baba olar şöyle demekte :
“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken İngiliz,Fransız,Avustralyalı,Yeni Zelendalı,Hintli
kahramanlar ! Burada bir dost vatanın toprağındasınız.Huzur ve sükûn içerisinde uyuyunuz. Sizler,
Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz.Evlâtlarınız, bizim
bağrımızdadır.Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.Onlar bu toprakta canlarını
verdikten sonra artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”1934 Kemal Atatürk
Son yıllarda Çanakkale’ye gelerek evlatlarının mezarlarını ayinler yaparak ziyaret eden bir anzak
anası : ” Bizim evlatlarımızı, bir büyük baba gibi bağrına basan büyük komutan Mustafa Kemal’i hiç bir
zaman unutmuyoruz.Çanakkale’de yatan evlatlarımız huzur içindedirler.Bizler de huzur içindeyiz” diyor.

Şair e.Albay Canfer Balçık, ünlü “Çanakkale’nin Ruhu “şiirinde, tarihi dizelere aktarıyor:
“…Seddülbahir,Conkbayırı,Arıburnu,Kirte’de/Cesaret ve feragat yüreklerde zirvede…”
Çanakkale’yi geçilmez kılarak, ülkemize özgürlük ve dünyaya barış getiren, anlatmakta sözcüklerin ve
kalemlerin yetersiz kaldığı ,tarihe altın harflerle yazılan,eşsiz kahramanlık destanı Çanakkale
Savaşları’nın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyor, saygı ve minetle selamlıyoruz. Unutmayalım ki, bügünleri onların sayesinde yaşıyoruz. 19 Eylül
“Gaziler Günü”de tüm gazilerimiz ve yakınları ile birlikte halkımız, gönül birliği içinde
Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal’in manevi huzurlarında ve kentlerimizdeki anıtlarında
buluşmaktalar.Vatanın bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü uğruna milli mücadeleyi başlatan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü ,aramızdan ayrılan gazilerimizi ve canlarını vatan uğrunda veren aziz
şahitlerimizi rahmetle,minnet ve şükran duygularımızla anıyor ve vatan için unutulmaz
kahramanlıklar gösteren “YAŞAYAN ANITLAR ” olan gazilerimizi “GAZİLER GÜNÜNDE “VE
HER ZAMAN saygı ve minnetle selamlıyoruz.