Borsaya Yeni Giren Gençler “Aman Dikkat!”

Borsada Neler Dönüyor! MASSAK-SPK Uyuyor Mu?
Borsaya Yeni Giren Gençler “Aman Dikkat!”
Küçük Yatırımcıyı Kimler Silkeliyor?
Sosyal Medya Fenomenlerinin Yönlendirmelerine Dikkat!
Son dönemlerde borsadaki yeni yatırımcı sayısının rekorlara koştuğunu vurgulayan
CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, borsaya yeni giren yüzbinlerce
genci tahtacı ve manipülasyonlara karşı uyardı.
Konuyla ilgili Meclis Başkanlığına araştırma önergesi veren Kanko, Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu’nun uzun zamandır borsada dönen dolaplara ilişkin yatırımcıyı
uyardığını, bu organizasyonları yapan çetelere karşı gerekli müdahalelerin yapılması
gerektiğini hatırlattı.
Tahtacı ve spekülatörlerce bir hissenin % 1000’lere varan oranlarda artırıldıktan sonra
bu şişirdikleri malı (hisse senedini) ağlarına yeni düşürdükleri küçük yatırımcılara
yükledikten sonra aynı hızda düşürdüğüne dikkat çeken Kanko, borsada dönen
organizasyonların araştırılmasıyla ilgili hazırladığı önergenin gerekçesinde şu
ifadelere yer verdi;
“Son dönemlerdeki halka arzlarla birlikte 8 milyona dayanan borsadaki
yatırımcı sayısı ile tarihi zirvesinde olan İMKB’nin yakaladığı ilginin ve güvenin
sarsılmaması adına, borsada tahtacı tabir edilen spekülatif hareketlerle bir hisse
senedinin 6-7 liradan kısa sürelerde 80-90 liralara çıkartıldıktan sonra yüzde
90’lara varan oranlarda düşürülmesi devamlı sergilenen bir sömürü düzenidir.
Borsada oynanan oyunlarda bu tahtacı tabir edilen kişilerin amacı küçük yatırımcıları
piyasa tabiriyle “silkelemek” olduğu açık olmasına rağmen bu konuda caydırıcı cezai
işlemlerin olmaması bu oyunun defalarca tekrarlanmasına neden olmakta. Özellikle
sosyal medya yönlendirmeleri, tüyo ve söylentilere dayalı manipülatif kısa vadeli
yatırımlar yatırımcıyı yekünde büyük zararlara uğratmaktadır. Bu gerekçelerden ötürü
kamuoyunun aydınlatılması ve borsadaki balina ve tahtacı tabir edilen
organizasyonlara karşı küçük yatırımcıyı korumak adına gerekli önlemlerin alınması
adına Meclis Araştırma Komisyonun kurulması ülkemizin ve milletimizin
menfaatlerine önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Maalesef Halka Arzlarda Şirketler Sattıkları Hisselerden Topladıkları Paralarla
Yatırım Yerine Borçlarını Ödüyor!
Yatırımcıyı Koruması Gerek Hükümet Bu Durma Göz Yumuyor!
Kanko, 22 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına verdiği araştırma
önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“Sermaye piyasaları bireysel yatırımcının uzak durması nedeniyle yıllardır
yabancıların ağırlığı ile hareket ediyordu. Şimdilerde ise yabancı payı çok düşük
oranlarda olmasına nazaran son dönemlerde ise borsaya yerli katılımcı noktasında
büyük bir yönelim söz konusu. Sadece kısa bir süre içerisinde hisse senedi piyasasına
1 Eylül’den 20 Eylüle kadar 1 milyon 140 bin yeni yerli yatırımcının katılımıyla aktif
bireysel yatırımcı sayısının borsa tarihinin en yükseği olduğu 7 milyon 400 bine çıktığı
bir zirveye ulaştığı görülmektedir. 22 Eylül itibariyle Borsa İstanbul’daki yatırımcı
sayısı 7 Milyon 706 Bin kişiye yükseldi.
Borsa İstanbul’da başlayan halka arz rüzgârı birçok yeni ve küçük yatırımcıyı
çekmektedir. Sadece 2023 yılında 37 şirket halka arz olurken 60 şirket daha halka arz
için sıra bekliyor. Şirketlerin halka arz büyüklüğü 52 milyar liraya yaklaşırken borsaya
giren yeni yatırımcının hedefinde halka arz şirketler var. Yeterliliği tam anlaşılamayan
ve önüne gelen şirketin halka arz olması yeni yatırımcıyı cezbetse de birçok riski de
içinde barındırmaktadır. Bu anlamda milyonları bulan yeni yatırımcının ufak
birikimleri halka arzlarda büyük paralara tekabül etmektedir. Bu durum ekonomik
olarak zorda olan hükümetin işine geldiği için vatandaşı korumak adına pekte istekli
olmayan mevcut iktidar, yeni halka arzlar konusunda seçici davranmamaktadır. Halk
arz olan şirketlerin öncesinden bir yıl süresince borsadaki yatırımcıya verileri sağlıklı
sunması açısından bir zaman geçmesi gerek. Maalesef halka arzlarda şirketler
sattıkları hisselerden topladıkları paralarla yatırım yerine borçlarını ödediler. Bu
durum yatırımcı ve borsa adına pekte iyi bir tablo sergilememektedir. Kredilerin
yüksek olduğu bir ortamda halka arza yönelen şirketler, vatandaştan topladığı paralar
ile borçlarını kapatıp yatırımcısına pekte bir fayda sağlamamıştır.
İMKB’ye olan mevcut ilginin devam edebilmesi için borsada geçmişte yaşanan
mağduriyetler tekrar etmemesi adına gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle olası manipülatif işlemlerin daha sıkı takip edilmesi ve
küçük yatırımcıların da kısa vadeli kâr beklentisiyle hareket etmemesi, halka arzlarda
hükümetin gerekli adımları atarak bireysel yatırımcıyı koruması, bireysel birikimlerin
uzun vadeli borsaya yönelimini destekleyecektir.
Uzmanların belirttiği gibi; Özellikle hisse senedi piyasasında işlem yapan gençler
başta olmak üzere tüm yatırımcılar, sosyal medya yönlendirmeleri, tüyo ve
söylentilere dayalı manipülatif kısa vadeli yatırımlar yerine, bilgi ve etkin risk
yönetimine dayalı uzun vadeli yatırımları tercih ederlerse bu tahtacıların oyunlarına
düşmeyeceklerdir.
MASSAK ve SPK’nın gözünden mi kaçıyor yoksa birlilerinin vatandaşı tuzağa
çekmesine göz mü yumuyor, bilinmez ama Borsa’da büyük oyunların döndüğü
konusunda yüzbinlerce borsa yatırımcısı hemfikir!” dedi.

Vatandaşın Parasını Yiyen Bu Tosuncuklara Hükümetin Artık Dur Demesi
Gerek!
Kanko, “Borsa İstanbul’u karıştıran farklı çete ve organizasyonlar var. Bu işin içinde
birçok sicili bozuk şirketin ve iş insanın olduğu bizler tarafından da bilinmesine
rağmen, bu konuda bir adım atılmaması, bu çarkın yetkililerce ve hükümetçe
korunduğunu yönünde kamuoyu algısı giderek artmaktadır. Kurdukları çarklarla
vatandaşın parasını yiyen bu tosuncuklara hükümetin artık dur demesi gerek. Bu çarkı
organize edenler, vatandaşın borsadaki parasını, manipülasyon ve silkeleme
yöntemiyle kendilerine aktaranlar, yurtdışında olsa bile yapılacak operasyonlarla
Türkiye’ye getirilmelidir. Borsadaki küçük yatırımcıyı adeta “sağan” bu yapıların
yurtdışı yurt içi organizasyonları biran önce çökertilmelidir!
Borsada yapılan oyunlar ve manipülasyonlar ile bir hisse senedinin 6-7 liradan kısa
sürelerde 80-90 liralara çıkartıldıktan sonra yüzde 90’lara varan oranlarda düşürülmesi
devamlı sergilenen bir sömürü düzenidir. Borsada oynanan oyunlarda bu tahtacı tabir
edilen kişilerin amacı küçük yatırımcıları piyasa tabiriyle “silkelemek” olduğu açık
olmasına rağmen bu konuda caydırıcı cezai işlemlerin olmaması bu oyunun defalarca
tekrarlanmasına neden olmakta.
Birileri tarafından tahta kurularak hisse senetlerinin manipüle edilip yükseltilmesi,
denetleyici mekanizmalar tarafından da bu yapılara tam anlamıyla müdahale
edilmemesi, akıllara bu işlerin ne kadar organize ve geniş çaplı olduğunu
getirmektedir. Bir takım cezalar verilemiyorsa, verilen cezalar da yeterli değil ise ya
bu kişiler korunuyordur ya da bir yerlerde yasal boşluklar ve eksiklik var demektir.
Borsadaki manipülasyonların ve organizasyonların “önüne bir türlü geçilememesiyle
ilgili olarak, bu sistemin tüm yönleriyle ele alınarak Meclis tarafından kapsamlı bir
çalışma yapılması gereklilik arz etmektedir. Teknolojinin bu kadar ileride olduğu bir
dönemde devlet kontrolünde olan borsadaki açıkların kapatılması adına biran önce
gerekli çalışmalar yapılmalı ve borsadaki yatırımcılar devlet güvencesiyle tam
anlamıyla koruma altına alınmalıdır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine olacak
bu düzenleme için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bireysel yatırımcının
menfaatleri adına önem arz etmektedir.
Kamuoyunun aydınlatılması ve borsadaki balina ve tahtacı tabir edilen
organizasyonlara karşı küçük yatırımcıyı korumak adına gerekli önlemlerin alınması
adına Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz!” ifadelerini kullandı.