Geri kalmış ülkelerin sorunu:AÇLIK

Türkiye,1948’de üye oldu, 1982’de Ankara’da,Türkiye Ülke
Ofisi açıldı,2006’da da,Orta Asya Alt Bölge Ofisi kuruldu…

Açlığı sona erdirmek için FAO,194
üye devlet ve 130 ülkede çalışıyor..!

Haber:Halim UTLU

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler’in açlığı yenmek için uluslararası çabalara öncülük eden uzmanlaşmış bir kuruluşu..
Amacı, herkes için gıda güvenliği ve insanların aktif ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için, yeterli yüksek kaliteli gıdaya düzenli olarak erişebilmelerini sağlamak.FAO dünya çapında,194’ten fazla üye devlet ve 130’dan fazla ülkede çalışıyor. Açlığın sona ermesinde herkesin rol oynayabileceğine inanıyor.
Türkiye,1948 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’ne üye oluyor.Aradan iyi veya kötü tam 34 yıl geçiyor. FAO ile ilişkilerini geliştiren, ortak projelere imza atan ve Ortadoğu’nun yıldızı olan Türkiye’nin başarıları, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)nün gözünden kaçmıyor.
FAO,Türkiye’de ofis açmaya karar veriyor ve FAO Türkiye Ülke Ofisi 1982’de faaliyete başlıyor..Giderek güçlenen ve etrafına destek olan Türkiye, FAO ile olan ilişkilerini de geliştirmeyi sürdürüyor.

Ankara’da, Orta Asya Alt Bölge Ofisi 2006’da kuruldu

2006 yılında FAO ile Türkiye arasında bir yıl sonra Ankara’da Orta Asya Alt Bölge Ofisi’nin kurulmasıyla da, FAO’nun varlığını genişleten bir “Ev sahibi Ülke Anlaşması (HCA)” imzalanıyor. Türkiye Hükümeti’nin operasyonel desteği ile oluşturulan Orta Asya Alt Bölge Ofisi, FAO’nun ulusal ihtiyaçlara ve aynı zamanda alt bölgedeki ülkelerin bölgesel önceliklerine cevap verme yeteneğini arttırıyor.
Bu ülkeler arasında Türkiye’nin dışında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor.Yapılan anlaşma ile yalnızca Alt Bölge Ofisi kurulmayıp, aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO-Türkiye Tarım ve Gıda İşbirliği Programı (FTPP) ve FAO-Türkiye Ormancılık Programı (Türkiye İşbirliği Programı) tarafından temsil edilen, Türk Hükümeti ile iki ortaklık programı oluşturuluyor. FTFP).

FAO, Türkiye ülke internet sitesini kurdu ve 15 Kasım’da yayına başladı

Öte yandan, bu çalışmalar devam ederken, hem Türkiye için ve hem de Türki Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan için eksikliği giderek hissedilen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO), Türkiye’deki proje ve faaliyetleri ile haber, etkinlik duyuruları ve son çıkan yayınlarını kamu oyu ile yeterince paylaşamıyor, paylaşsa da istenilen şekilde ses getiremeyince, Türkiye ülke internet sitesi kurulması kararı alınıyor.
Çalışmalarını süratle sürdüren FAO, nihayet Türkiye ülke internet sitesini kurarak,15 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yayına başladı. www.fao.org/turkey adıyla oluşturulan sitede, ayrıca Türkiye’nin tarım politikaları, doğal kaynakların yönetimi ile kırsal kesimin yaşam ve geçim kaynaklarının geliştirilmesi üzerine uzun dönemi kapsayan kalkınma ve strateji planlarına dair bilgilere de yer verilecek.
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu
FAO – Türkiye Ormancılık Ortaklığı Programı (FTFP)

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO arasında 5 yıllık, 2016-2020 dönemini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzalanıyor.
Bakanlık, 2 milyon ABD doları tutarında fon sağlıyor. 2020’de sona erecek olan anlaşma ile şu projeler gerçekleştiriliyor;
— Biyoçeşitliliğin korunması, yaban hayatı yönetimi vb. dahil olmak üzere, orman insanları ve ormanlar,
— Sürdürülebilir orman yönetimi, tarlaları, restorasyonu ve orman yangınları,
— Ahşap ve odun dışı orman ürünleri ve ekosistem hizmetleri,
— Politika ve kurumsal gelişme dahil yönetişim,
— Değerlendirme ve izleme,
— Arazi bozulumu, çölleşme, toz nakli ve toprak tespiti ile mücadele…
— Sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim değişikliği vb. dahil olmak üzere, disiplinlerarası konular,
— Kuraklık etkisini azaltma…

Afrika’daki projeler, bugüne kadar 3 milyon dolar ile finanse edildi

Ayrıca, Alt Bölgesel Orta Asya ülkelerinin yanı sıra ( Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan), Türkiye’nin talebi üzerine anlaşmaya Afrika ülkeleri de ekleniyor. Afrika’daki projeler, bugüne kadar 3 milyon dolar ile finanse ediliyor.
Bu programlarla Türkiye, FAO’nun geniş kapsamlı yardımlarından yararlanırken, özellikle alt bölge içindeki FAO faaliyetlerine vazgeçilmez teknik ve finansal destek sağlayan aktif bir kaynak ortağı haline geliyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO)’nün dünyada, Afrika Bölge Ofisi, Asya ve Pasifik Bölge Ofisi, Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi, Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi ile ülke büroları bulunuyor..
FAO dünya çapında,194’ten fazla üye devlet ve 130’dan fazla ülkede çalışıyor. Açlığın sona ermesinde herkesin rol oynayabileceğine inanıyor.